Differentiatiestage Kinderneurologie Kinderneurologie

Aanvang: 
01-03-2019

Wat gaat de aios leren?

Het JKZ speelt een centrale rol in de kindergeneeskundige zorg in Den Haag en beschikt over 3 klinische afdelingen met in totaal ruim 70 bedden. Jaarlijks worden duizenden kinderen op de spoedeisende hulp en polikliniek gezien. Een belangrijk aandeel hiervan is kinderneurologische problematiek, waaronder epilepsie, ontwikkelingsproblematiek en myopathie. De vakgroep kinderneurologie heeft een regionale functie en ziet op verwijzing ook patienten vanuit de omringende klinieken. De vakgroep bestaat uit 3 ervaren kinderneurologen.

Tijdens de profileringsstage wordt een zo breed mogelijk inzicht gegeven in het deelspecialisme kinderneurologie, met bijzondere aandacht voor de diagnostiek en behandeling van epilepsie. De AIOS krijgt inzicht in de indicaties voor klinisch neurofysiologisch onderzoek en wordt wegwijs gemaakt in de interpretatie hiervan.

De AIOS is eerste aanspreekpunt voor de opgenomen patiënten met neurologische aandoeningen vanuit de kliniek en polikliniek. Ook zal de AIOS het eerste aanspreekpunt zijn voor consulten op de spoedeisende hulp.

Sollicitatie en contact

Indien u meer wilt weten over deze interessante stage neem dan contact op met:
dr. Gertjan Driessen, opleider kindergeneeskunde
telefoon 070-2108264
e-mail: g.driessen@hagaziekenhuis.nl

dr. Lilian Sie, kinderneuroloog
telefoon 070-2108124
e-mail: l.sie@hagaziekenhuis.nl

HagaZiekenhuis Juliana Kinderziekenhuis

Het Juliana Kinderziekenhuis is onderdeel van het HagaZiekenhuis. Het is het enige niet academische kinderziekenhuis van Nederland. Hierdoor kun je in het HagaZiekenhuis een aantal specifiek op kinderen gerichte (vervolg)opleidingen volgen. kijk bij Kindergeneeskundige opleidingen in het JKZ voor meer informatie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

HagaZiekenhuis Juliana Kinderziekenhuis
Sportlaan 600
2566 MJ Den Haag

tel.: (070) 210 0000
website: https://www.hagaziekenhuis.nl/polikliniek(dag)opname/naar-de-polikliniek/juliana-kinderziekenhuis.aspx