Differentiatiestage Perinatologie Perinatologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De perinatologische stage is een unieke gelegenheid om kennis te maken met het uitgebreide perinatologische aanbod. De stage is uniek door het multidisciplinaire karakter door de combinatie van 1e, 2e en derde lijn en daardoor specialisme overstijgend. Supervisie van de afdeling obstetrie.
- Verrichten van zelfstandig VIP spreekuur. Dit is een dagdeel in de week waarbij een internist en gynaecoloog tesamen in een kamer een grote populatie zien van zwangeren met DM I en II, schildklierproblmen en hypertensieve aandoeningen.
- Participeren in G(roei) O(ntwikkeling) polikliniek. Follow up van prematuren en a terme dysmaturen icm kinderartsen, JGZ artsen, fysiotherapeut en logopedisten. Tijdens een GO poli worden er gemiddeld 18 kinderen op een dagdeel in de week gezien van 13.00 tot 16.00 uur. Vervolgens is er een multidisciplinaire nabespreking van 1-1,5 uur.
- Stage neonatologie GHZ.
- Op indicatie amniocentese ter bepaling foetale longrijpheid (gezien grote populatie DM I met moeizame regulatie)
- Basiszorg zieke pasgeborene vanaf 32 weken
- Zelfstandig (indien gewenst onder supervisie) groot aantal ingrepen zoals sectio, MPV en totaal rupturen.
- Participatie in GEMOET cusus, Goudse eerste lijn MOET cursus.
- Participeren in In Zwang, eerste en 2e lijns echobureau.
- Participeren in werkgroep In Zwang, gecombineerde eerste en 2e lijns regionale verloskundige zorg.
- Participeren in thuismonitoringsprojekt.
- POP poli, multidisciplinaire bespreking icm kinderartsen, psychiater, maatschappelijk werk en medisch psycholoog.
- Stage eerste lijns verloskunde, participeren en meelopen in de thuispraktijk.
- Ontwikkelen gezamenlijk en multidisciplinair spreekuur met preconceptioneel advies icm kinderartsen en eerste lijns verloskundigen.

 

Onze afdeling bevindt zich voorlopig nog op de Jozeflokatie van het Groene Hart Ziekenhuis , waar gynaecologie en verloskunde zich op een afdeling bevinden. Er heerst een enthousiaste en gezellige sfeer waarbij kwaliteit en oog voor opleiding hoog in het vaandel staan.
De opleiding is georganiseerd volgens het nieuwe kaderbesluit en de AIOS zal als zodanig begeleid en getoetst worden.

 

Jaarlijks wordt een D-rect enquete via de Centrale Opleidingscommissie ingevuld door de AIOS en teruggekoppeld aan de opleider.

Sollicitatie en contact

Sollicitaties naar dr JCM van Huisseling, hans.van.huisseling@ghz.nl
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij alle arts-assistenten en gynaecologen.

 

Groene Hart Ziekenhuis

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Groene Hart Ziekenhuis
Bleulandweg 10
2803 HH Gouda

tel.: 0182 50 50 50
website: http://www.ghz.nl/werken-bij/opleiding-stage/