Differentiatiestage Endoscopie/minimaal invasieve chirurgie Gynaecologie, minimale invasieve chirurgie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

-Een zeer goed uitgeruste poliklinische behandelkamer met zeer ervaren verpleegkundigen waar voldoende tijd en aandacht is voor patient en ingreep.

- Optimale samenwerking tussen chirurgen en gynaecologen. Gezamelijke laparoscopische OK’s voor uitgebreide endometriose mn diepe infiltrerende endometriose en sacrocolporectopexie.

- Actieve Minimale Invasieve Chirurgie commissie, deelname hieraan gewenst.

- Optimale apparatuur: Nieuwe laparoscopie toren op OK aangeschaft in 2010, Endoscopie toren poliklinische operatiekamer is van 2007. Mogelijkheden tot werken met verschillende technieken van verschillende firma’s

Specifieke ingrepen

Grote diversiteit aan ingrepen en mogelijkheden op poliklinische operatiekamer (poliep/myoom resecties met versapoint, synechiolysis, septum resecties, placentaresten, Essure sterilisatie) en op OK ( EUG, TCRM , TCRP, ballonablatio, cystectomie, adnexextirpaties, TOA, adhesiolysis, endometriose gr 1,2,3 en 4, laparoscopische hysterectomie )

 

Onze afdeling bevindt zich voorlopig nog op de Jozeflokatie van het Groene Hart Ziekenhuis , waar gynaecologie en verloskunde zich op één afdeling bevinden. Er heerst een enthousiaste en gezellige sfeer waarbij kwaliteit en oog voor opleiding hoog in het vaandel staan. Van de 7 gynaecologen hebben er 4 het aandachtsgebied endoscopie. De opleiding is georganiseerd volgens het nieuwe kaderbesluit en de AIOS zal als zodanig begeleid en getoetst worden. Jaarlijks wordt een D-rect enquete via de Centrale Opleidingscommissie ingevuld door de AIOS en teruggekoppeld aan de opleider. De Aios participeert in wetenschappelijk onderzoek (o.a. consortiumstudies) en verzorgt de complicatiebespreking.

Sollicitatie en contact

Sollicitaties naar Dr JCM van Huisseling e-mail: hans.van.huisseling@ghz.nl Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij alle arts-assistenten en gynaecologen, in het bijzonder Claudia.van.meir@ghz.nl

Groene Hart Ziekenhuis

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Groene Hart Ziekenhuis
Bleulandweg 10
2803 HH Gouda

tel.: 0182 50 50 50
website: http://www.ghz.nl/werken-bij/opleiding-stage/