Differentiatiestage Allergologie/klinische immunologie Verdiepingsstage Kinderallergologie

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze stage is bedoeld om u kennis te laten nemen van de klachten bij allergieën, de beschikbare diagnostiek en de intepretatie daarvan en de mogelijkheden van behandeling (zowel symptomatisch als desenbilisatie).

De kinderafdeling kent een Vrouw-Kind-Centrum en de Kinderafdeling. Er zijn 9 kinderartsen aanwezig die op toerbeurt de afdeling superviseren. Van deze kinderartsen hebben 5 een deelspecialisatie.
Het GHZ is een opleidingsziekenhuis, dat door alle kinderartsen wordt onderschreven. Op de kinderafdeling worden veel verschillende professionals opgeleid, naast kinderartsen ook co-assistenten, (kinder)verpleegkundigen, en verloskundigen. De kwaliteit van de opleiding wordt jaarlijks geëvalueerd door middel van enquêtes (SET-Q, D-RECT) en het verrichten van een Quick-scan.
Onderwijs momenten zijn structureel ingebed in een week en maandrooster en bestaan uit diverse besprekingen met de radiologie, apotheek, bacteriologie, chemisch lab en gynaecologie. Daarnaast zijn er onderwijs momenten verzorgd door de kinderartsen, patiëntenpresentaties, PICO-besprekingen en een Journal club. Maandelijks vindt er ook een locale refereeravond plaats en wordt een reanimatietraining verzorgd.

Sollicitatie en contact

Indien u geïnteresseerd bent in deze stage en/of aanvullende informatie wenst, kunt u contact opnemen met dr. J.S.Starreveld kinderarts, opleider of via dr. Dr. E.G.H. van Leer, telefoonnummer 0182-505050 (Groene Hart Ziekenhuis) of via e-mail: Kinder@ghz.nl.

Groene Hart Ziekenhuis

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Groene Hart Ziekenhuis
Bleulandweg 10
2803 HH Gouda

tel.: 0182 50 50 50
website: http://www.ghz.nl/werken-bij/opleiding-stage/