Volwassenpsychiatrie Ambulante volwassenenpsychiatrie Jongvolwassenen/ transistiepsychiatrie

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Diverse psychiatrische ziektebeelden hebben hun oorsprong in de leeftijd van 18-25 jaar of al reeds aanwezige ziektebeelden zoals de ontwikkelingsstoornissen kunnen de jongeren belemmeren in hun ontwikkeling naar volwassenheid.
Voor deze kwetsbare doelgroep bestaat sinds 10 jaar een apart klinische en ambulant behandelaanbod bij GGZWNB.
Een breed scala aan psychische en psychiatrische problematiek en de aandacht die hierbij ook moet uitgaan naar de ontwikkelingstaken en het systeem maakt deze stage uniek, gevarieerd en uitdagend!
Er wordt veel gewerkt met groepsbehandelingen en de Aios gaat ook samen met een ervaren lid van het multidisciplinaire team een groepsbehandeling geven. Hierin kan ook therapie supervisie geboden worden.
Ook is er aandacht voor de systemen van de jongeren en de systeemtherapeut speelt daarin een belangrijke rol.
In overleg is het ook mogelijk om onderzoek te doen.

GGZWNB maakt onderdeel uit van consortium zuidwestnederland. Met op dinsdagmiddag lokaal onderwijs en op donderdagmiddag consortiumonderwijs. 4 keer per jaar zijn er met het consortium refereeravonden.
Er zijn meestal 6 aios en 2 anios werkzaam bij de instelling. Er is de mogelijkheid tot werken in deeltijd.
Er is mogelijkheid tot slaapgelegenheid tijdens de diensten. Het vinden van huisvesting is in deze regio geen probleem.

Afdeling jong volwassenen, onderdeel uitmakend van zorgprogamma 8 kind, jeugd en jongvolwassenen

Algemene Informatie

De A-opleiding psychiatrie in GGZ WNB leidt op tot psychiater conform de eisen van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) en maakt deel uit van het opleidingsconsortium Zuidwest-Nederland. De psychiaters in opleiding doen tijdens hun opleiding brede ambulante en klinische ervaring op in een gedifferentieerde patiëntenpopulatie. Medisch-biologische, sociale en psychotherapeutische aspecten van de psychiatrie komen uitgebreid aan de orde. Geleerd wordt ontwikkelingen in de psychiatrie wetenschappelijk op hun waarde te toetsen. Het opleidingsprogramma biedt ruime mogelijkheden voor verdieping in één of meer deelgebieden van het vak. Wij zijn in het bijzonder trots op de volgende zorgprogramma’s: FACT, forensische psychiatrie, ouderen en het agressieregulatie programma. Daarnaast is veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, een gemoedelijke sfeer, een veilig opleidingsklimaat en het belang van gedegen psychotherapeutische kennis en vaardigheden tijdens de opleiding tot psychiater. Tenslotte hechten we veel waarde aan werkbegeleiding en supervisie voor elke individuele ANIOS en AIOS. De A-opleiding werkt ook constructief samen met de opleiding tot psycholoog en psychotherapeut (P-opleiding), het Psychotherapeutisch Centrum de Viersprong te Halsteren voor het aanbieden van een keuzestage psychotherapie en de afdeling psychiatrie van het Lievensberg Ziekenhuis te Bergen op Zoom voor de consultatieve psychiatrie. Tevens is er een samenwerking met Tilburg University en de Erasmus Universiteit Rotterdam op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Structureel zijn er ook co-assistenten vanuit het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam voor de stage psychiatrie. Op deze manier zijn we een all-round opleidingsziekenhuis die goede psychiaters kan afleveren.

Functietaken

deelname aan 24 uurs bereikbaarheidsdiensten voor klinische afdelingen op locatie Vrederust

  1. Als A(n)ios ben je de eerste aanspreekpunt voor patiënten en medewerkers op de afdeling en vanzelfsprekend is er een supervisor met wie je altijd kan overleggen. Naast de brede psychiatrische kennis en ervaring, zul je ook een deel somatische kennis en ervaring opdoen. Dit met name tijdens de avond-,nacht- en weekenddiensten waar je ook de taken van de somatische arts overneemt.
  2. Als A(n)ios kun je wekelijks deelnemen aan plaatselijke onderwijs waar o.a. psychiatrie, neurologie, evidence based medicine en somatiek aan bod komt.

 

Hoe ga ik leren?

de hele range aan psychiatrische problematiek bij jongeren die zijn vastgelopen op diverse levensgebieden en stagneren in de ontwikkelingstaken maken dit een unieke stage.

het werken in een goed ingewerkt ambulant en klinisch team.

het kunnen participeren in een groepsbehandeling.

medisch handelen, communicatie, samenwerking, organisatie

Sollicitatie en contact

Voor informatie en contact kunt u contact opnemen met:

dhr Michielsen,  A opleider
mevr Nuijten, stagebeleider transitiepsychiatrie, opleider aandachtsgebied volwassen psychiatrie

via j.vanveldhoven@ggzwnb.nl

GGZ Westelijk Noord-Brabant

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

GGZ Westelijk Noord-Brabant
Hoofdlaan 8
4661 AA Halsteren

tel.: 0164 28 91 00
website: http://www.ggzwnb.nl/werken-en-leren