Volwassenpsychiatrie Spoedeisende volwassenenpsychiatrie spoedeisende stage

Aanvang: 
11-01-2019
Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De crisisdienst heeft zijn uitvalsbasis in Leiden (vlakbij het station en tegenover het LUMC) maar voorziet zowel de stad Leiden als de gehele bollenregio (Katwijk, Noordwijk, Lisse e.o.) van ambulante psychiatrische spoedzorg. Deze regio zorgt voor een zeer diverse patiënten populatie, van hoogopgeleide, internationale werknemers van de universiteit en het Bioscience park tot laagopgeleide bewoners van “Leidse” arbeiderswijken; van leden van een zeer hechte, doch gesloten, religieuze, gemeenschap, tot totaal geïsoleerd levende individuen in zolderkamertjes.

Werken bij de crisisdienst van Rivierduinen doet een groot appel op het adaptatie vermogen van de hulpverleners en biedt de mogelijkheid om veel te leren van systemische interventies in crisissituaties.

Organisatie:

Het crisisteam vervult de poortwachtersfunctie voor de verschillende afdelingen binnen Rivierduinen, zowel klinisch (MC, HIC, ouderen), als poliklinisch (algemene poli, autisme/LVB, eetstoornissen).  De 4 zeer ervaren voorwachten zijn goed bereikbaar voor verscheidene verwijzers (politie, huisarts, GGD) en in geval van vermoeden op een (heftig) psychiatrisch beeld, aanhoudende afwijzing van zorg of acute suïcidaliteit, ben jij als AIOS samen met hen de eerste beoordelaar voor nieuwe patiënten, waarbij zo veel mogelijk on the spot supervisie van een gespecialiseerde psychiater plaatsvindt.  

Tevens is een team van verpleegkundigen gekoppeld aan de crisisdienst, zodat zorg kan worden opgeschaald met zorg aan huis (IHT) en is er de mogelijkheid van verdere opschaling middels acute dagbehandeling en uiteraard opname. Er wordt getracht de zorg goed af te stemmen op de behoefte van de patiënt en/of het systeem.

De crisisdienst is een 24-uursbedrijf, waar jij ook geacht wordt aan bij te dragen. 

De duur van de stage is 6 maanden
Deze stage kan ook gedaan worden als aandachtsgebiedstage voor 6 maanden.
Aanvang in overleg.

Hoe ga ik leren?

Ons team is gastvrij en warm en streeft naar een prettig werkklimaat (en leerklimaat) voor iedereen. Flexibiliteit en collegialiteit zijn eigenschappen die het team karakteriseren en die we ook van jou verwachten.

  • Als AIOS ben je verantwoordelijk voor diagnostiek en inschatting van de benodigde zorgintensiteit. In deze stage zal specifiek helder worden welke invloed de psychosociale context op deze inschatting heeft. Je leert hoe het kan dat bij twee patiënten met op het oog vergelijkbare klachtenpresentatie, aan de een geen enkele zorg wordt geboden, terwijl bij de ander een opname, desnoods onder dwang, nodig is.
  • Je leert je eigen ethische principes te verwoorden en te bevragen in de afwegingen die nodig zijn bij het behandelen van patiënten die een andere zienswijze hebben op de problematiek (ziek/niet ziek).
  • Je leert (stapsgewijs) omgaan met de krachten die vanuit externe partijen worden uitgeoefend op de psychiatrie.
  • Er is de mogelijkheid te proeven aan wetenschappelijk onderzoek. Er loopt een onderzoekslijn naar de effecten van suïcidaliteit op naasten. Zowel in het uitvoeren van de interviews (dataverzameling) als bij uitwerking van de resultaten is het mogelijk om te participeren. Momenteel wordt een zorg-verbetertraject rondom psychiatrie in de kraamperiode opgezet, wat ook wetenschappelijk onderbouwd dient te worden.

Diensten buiten kantoortijden:

Als AIOS participeer je ook in de diensten na kantoortijd. Het systeem van diensten is nog onderhevig aan veranderingen (november 2018). Als richtlijn geldt dat je moet rekenen op 3 á 4 avonddiensten (van 17.00u tot 23.00u) en een weekeind-dag per maand.

Onderwijs:

Voor het cursorisch onderwijs, specifiek gericht op sociale psychiatrie, werken wij samen met het opleidingsconsortium van de Spoedeisende psychiatrie Amsterdam (opleider Jurgen Cornelisse). Het systemisch gedachtengoed zoals zij dat implementeren is de inspiratiebron geweest voor de Leidse methodiek.

Je neemt deel aan het lokaal onderwijs van de opleiding van Rivierduinen (maandagmiddag). Drie keer per week vindt aansluitend aan de centrale ochtendoverdracht een korte casuïstiekbespreking plaats (dinsdag/donderdag/vrijdag). Daarnaast wordt door de Leidse zorgfunctie Acuut voor alle arts-assistenten aanvullend praktisch onderwijs aangeboden (donderdagmiddag).

Je wordt uitgenodigd voor de Jelgersma-lezingen in het LUMC (maandelijks op dinsdagmiddagen) en de refereeravonden in consortiumverband (4 á 5x per jaar op donderdagavonden).

Uiteraard volg je het onderwijs van de NVVP, in Rivierduinen op woensdagochtend, in tutorgroepen (www.psychiatrieonderwijs.nl).

Sollicitatie en contact

Voor informatie over de functie neem contact op met

Frank Huismans (psychiater) Mike Vervoort (psychiater, manager behandelzaken crisisdienst) of Jan Bogers (psychiater-opleider).

Rijnveste, Sandinodreef in Leiden

Voor informatie over de opleiding:

J. Bogers, A-opleider
M. Twigt, secretaresse Opleidign

Thijsselan 45
2803 RT  GOUDA
0182 - 56 39 43/ 06-307 186 56

GGZ Rivierduinen

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

GGZ Rivierduinen
Thijsselaan 45
2803 RT Gouda

tel.: 070 444 13 22
website: www.rivierduinen.nl/werkenbij