Volwassenpsychiatrie Psychiatrische psychotherapie bij volwassenen Psychotherapie stage, m.n. gekarakteriseerd door MBT, maar ook met DGT en traumatherapie (EMDR, NET)

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Patiënten met persoonlijkheidsproblematiek worden behandeld met Mentalisatie Bevorderende Therapie (MBT), waarbij zowel een ‘poli intensief’ als een ‘poli light’ programma geboden kan worden. De modules worden gedeeltelijk gegeven in groepen en gedeeltelijk individueel. Aangezien deze categorie patiënten gekenmerkt wordt door veel problemen op diverse levensgebieden (financiën, huisvesting, opvoeding, gebrek aan dagstructuur) wordt ook hier veel aandacht aan geschonken. Indien nodig kunnen patiënten voor een korte crisisinterventie gebruik maken van de acute dagbehandeling (ADB) of de acute opname afdeling (HIC) in Leiden.

Patiënten met PTSS worden voornamelijk behandeld met Eye Movement Desensitization Therapy (EMDR), Narratieve Exposure Therapie (NET) en aanvullende psychotherapie (cognitief of meer inzichtgevend) gericht op de verwerking van de traumata.

Supervisie door psychiaters en psychologen wordt veel geboden. In mentoraat is ook ter plaatse voorzien. Daarnaast zijn er op locatie refereerbijeenkomsten en klinische conferenties.
Leersituaties zijn er uiteraard in het patiëntcontact, contact met het patiëntsysteem, in groepsbehandelingen, maar ook in het teamoverleg, het ochtendrapport, de lunchreferaten, en de onderwijsmomenten van de opleiding binnen GGZ Rivierduinen. Je leert in een veilige, supportieve omgeving, in een prettig, collegiaal team.

De stage wordt geboden in Voorhout, één van de locaties van GGZ Rivierduinen. De locatie ligt aan de Componistenlaan, midden in een moderne woonwijk. Het NS-station is op loopafstand. Voorhout ligt dicht bij Leiden, is eveneens op korte afstand van Den Haag en van Amsterdam.

De locatie in Voorhout is een modern gebouw, waarin de algemene polikliniek voor de Duin- en Bollenstreek is gevestigd, en bovendien polikliniek en kliniek van de ouderenpsychiatrie van GGZ Rivierduinen en FACT-/Wijktems. Al deze functies bieden stageplaatsen aan AIOS, zodat een stabiel opleidingsklimaat gevestigd is. Ook voor andere vakken zijn er in Voorhout stageplaatsen.

De opleiding van GGZ Rivierduinen vormt samen met Parnassia en het LUMC het consortium psychiatrie van de OOR Zuid-Holland Noord, ook OOR Leiden genoemd.

Aanvang stage in overleg. Er is ruimte voor 1 à 2 AIOS specifiek voor deze stage. De stageduur is één jaar, omdat veel therapeuten wisselingen het leerrendement van de stage vermindert, maar ook het therapeutisch proces van de patiënten niet te goede komt. 

Hoe ga ik leren?

Tijdens je stage psychotherapie bij GGZ Leiden/Duin en Bollenstreek/ zul je onder andere deel gaan uitmaken van het MBT-team (MBT= mentaliseren bevorderende psychoatherapie).

Dit is een unieke ervaring die bijzonder goed aansluit bij de laatste opleidingsfase. Je zult kennis maken met een psychotherapietechniek die gestoeld is op echt contact maken met de patiënt. Deze vaardigheid maakt het werken met mensen met ernstige persoonlijkheidsstoornissen een stuk prettiger en kan daarnaast ook van pas komen in je gesprekken met patiënten met andere problematiek. Je krijgt binnen het MBT-team de gelegenheid om zowel individuele gesprekken te voeren als om groepstherapeut te zijn, een erg leuke en leerzame combinatie. Interessant aan deze therapie-vorm is dat het je als therapeut zelf ook aanzet tot zorgvuldiger mentaliseren. Je wordt je bewust van wat je denkt en voelt in contact met de patiënt, maar ook als mens met - zoals ieder mens dat heeft - momenten waarin je eigen mentaliserend vermogen op de proef wordt gesteld ( bijvoorbeeld door werkstress, drukte of emotionele zaken in je privésfeer).

Naast het MBT-team kun je ook een door de Vereniging EMDR Nederland erkende basisopleiding EMDR volgen en is er ruim voldoende mogelijkheid om meer ervaring op te doen met deze vorm van psychotherapie. Op de polikliniek wordt daarnaast ook Narratieve Exposure Therapie aangeboden. Voor de polikliniek zullen je werkzaamheden verder bestaan uit een verdieping van de vaardigheden in cognitieve gedragstherapie en het doen van onderzoek en indicatiestellingen (O&I) en een voorwachtfunctie voor onze klinieken buiten kantoortijd.

De stageduur - één jaar - is in deeltijd mogelijk.

Een waardevol en veelzijdig jaar met veel mogelijkheden voor het ontwikkelen van psychotherapeutische vaardigheden waar je later nog regelmatig met veel plezier aan terug zal denken !

Show-and-tell

Unieke psychotherapiestage in een veilige, supportieve en enthousiasmerende leeromgeving.

Sollicitatie en contact

Voor informatie over de stage:
Naomie Spermon en Ilona Lute, psychiaters; Yvonne Noy en Coriene ten Kate, klinisch psychologen.
GGZ Duin en Bollenstreek
Componistenlaan 245
2215 ST  VOORHOUT
tel: 0252 - 243 400

Voor informatie over de opleiding van GGZ Rivierduinen:
J. Bogers, hoofdopleider
M. Twigt secretaresse opleiding
Thijsselaan 45
2803 RT  Gouda
tel: 0182 - 56 3943/06-307 18656

GGZ Rivierduinen

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

GGZ Rivierduinen
Thijsselaan 45
2803 RT Gouda

tel.: 070 444 13 22
website: www.rivierduinen.nl/werkenbij