Volwassenpsychiatrie Psychiatrische psychotherapie bij volwassenen Psychiatrische psychotherapie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Patiënten met persoonlijkheidsproblematiek worden behandeld met Mentalisatie Bevorderende Therapie (MBT), waarbij zowel een ‘poli intensief’ als een ‘poli light’ programma geboden kan worden. De modules worden gedeeltelijk gegeven in groepen en gedeeltelijk individueel. Aangezien deze categorie patiënten gekenmerkt wordt door veel problemen op andere levensgebieden (financiën, huisvesting, opvoeding, gebrek aan dagstructuur) wordt hier ook veel aandacht aan geschonken. Indien nodig kunnen patiënten voor een korte crisisinterventie gebruik maken van de dagbehandeling of de opname afdeling die op dezelfde locatie gehuisvest zijn.

Patiënten met PTSS worden voornamelijk behandeld met Eye Movement Desensitization Therapy (EMDR) en aanvullende psychotherapie (cognitief of meer inzichtgevend) gericht op de verwerking van de traumata.

Er is werkbegeleiding en supervisie door psychiaters en psychologen. Daarnaast zijn er refereerbijeenkomsten en klinische conferenties.
Leersituaties in patiëntcontact, contact met het patiëntsysteem; sperareerbezoek; teamoverleg; ochtendrapport en het schrijven van brieven. 

GGZ Duin- en Bollenstreek (D&B) is een van de basiszorgcentra van Rivier Duinen (RD), waar zowel klinisch als ambulant psychiatrische zorg verleend wordt aan patiënten van 18 jaar en ouder met uiteenlopende problematiek (Somatoforme-, Angst- en Stemmingsstoornissen (SAS);Persoonlijkheidsstoornissen (P) en Severe Mental Illness (SMI; voornamelijk Psychotische stoornissen)).

GGZ Duin & Bollenstreek  - onderdeel van GGZ Leiden - is één basiszorgcentra van Rivierduinen waar zowel klinisch als ambulant psychiatrische zorg verleend wordt aan patiënten van 18 jaar en ouder met uiteenlopende problematiek (Somatoforme-, angst- en stemmingsstoornissen (SAS); Persoonlijkheidsstoornissen (PS) en Severe Mental Illness (SMI, voornamelijk psychotische stoornissen).

Deze instelling is maakt deel uit van de OOR Zuid Holland Noord.

Aanvang stage in overleg

Hoe ga ik leren?

Tijdens je stage psychotherapie bij GGZ Leiden/Duin en Bollenstreek/ zul je onder andere gaan uitmaken van het MBT-team (MBT= mentaliseren bevorderende psychoatherapie).

Dit is een unieke ervaring die bijzonder goed aansluit bij de laatste opleidingsfase. Je zult kennis maken met een psychotherapietechniek die gestoeld is op echt contact maken met de patiënt. Deze vaardigheid maakt het werken met mensen met ernstige persoonlijkheidsstoornissen een stuk prettiger en kan daarnaast ook van pas komen in je gesprekken met patiënten met andere problematiek. Je krijgt binnen het MBT-team de gelegenheid om zowel individuele gesprekken te voeren als om groepstherapeut te zijn, een erg leuke en leerzame combinatie. Interessant aan deze therapie-vorm is dat het je als therapeut zelf ook aanzet tot zorgvuldiger mentaliseren. Je wordt je bewust van wat je denkt en voelt in contact met de patiënt, maar ook als mens met - zoals ieder mens dat heeft - momenten waarin je eigen mentaliserend vermogen op de proef wordt gesteld ( bijvoorbeeld door werkstress, drukte of emotionele zaken in je privésfeer).

Naast het MBT-team kun je ook een door de Vereniging EMDR Nederland erkende basisopleiding EMDR volgen en is er ruim voldoende mogelijkheid om meer ervaring op te doen met deze vorm van psychotherapie. Voor de polikliniek zullen je werkzaamheden verder bestaaan uit een verdieping van de vaardigheden in cognitieve gedragstherapie en het doen van onderzoek en indicatiestellingen (O&I) en een voorwachtfunctie voor onze klinieken buiten kantoortijd.

De stageduur - één jaar - is in deeltijd mogelijk en vindt plaats binnen de GGZ Z Leiden, locatie Duin en Bollenstreek in Voorhout.

Een waardevol en veelzijdig jaar met veel mogelijkheden voor het ontwikkelen van psychotherapeutische vaardigheden waar je later nog regelmatig met veel plezier aan terug zal denken.!

Sollicitatie en contact

Voor informatie over de stage:

GGZ Duin en Bollenstreek
Componistenlaan 245
2215 ST  VOORHOUT
tel: 0252 - 243 400

Voor informatie over de opleiding:
J. Bogers, A-opleider
M. Twigt secretaresse opleiding
Thijsselaan 45
2803 RT  Gouda
tel: 0182 - 56 3943/06-307 18656

GGZ Rivierduinen

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

GGZ Rivierduinen
Thijsselaan 45
2803 RT Gouda

tel.: 070 444 13 22
website: www.rivierduinen.nl/werkenbij