Basisopleiding Psychiatrie Basisopleiding Psychiatrie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

De opleiding vindt plaats bij diverse instellingen van Rivierduinen, te weten GGZ Midden Holland in Gouda en GGZ Duin & Bollenstreek in Voorhout, GGZ Leiden in Oegstgeest en Leiden en GGZ-Leidschendam. Alle instellingen hebben eigen populatie en regionale kenmerken.

De opleiding heeft twee stages sociale psychiatrie in huis in Leiden en in Gouda en een aantal gevarieerde keuzestages.
Iedere maandag is er lokaalonderwijs, waarvoor standaard een internist en neuroloog onderwijs geven. Ook zijn er regelmatig in- of externe experts die onderwijs geven over een specifiek onderwerp.
Daarnaast volgen de AIOS centraal onderwijs met de AIOS van LUMC en Parnassia. Ook de eindreferaten worden samen met LUMC en Parnassia georganiseerd. De opleidingsgroep bestaat uit de opleider, de plv opleider, de coördinator sociale stages, en enige psychiaters. Zij vergaderen enige malen per jaar met de vertegenwoordiging van de AIOS over de opleiding.
Daarnaast is er een groep supervisoren, dit zijn psychiaters en psychologen die de AIOS begeleiden tijden (een deel) van de stage. Zij overleggen enige malen per jaar ook over het functioneren van de AIOS.
De AIOS zelf hebben met elkaar, maar ook met de opleider overleg.
Naast het lokale en centrale onderwijs wordt de AIOS in staat gesteld nog lezingen, cursussen of symposia te volgen. In de differentiatiefase bezoekt de AIOS een internationaal congres, dit kan zowel in het binnen- als in het buitenland.
De AIOS sluit de opleiding af met een eindreferaat over onderzoek dat hij in de differentiatiefase doet.

Sollicitatie en contact

De AIOS worden per 1 april aangenomen, maar je kunt het gehele jaar door solliciteren.
Er wordt dan meteen, of in ieder geval snel, een afspraak gemaakt met de opleider.
De sollicitatierondes vinden dan meestal plaats in december en in het voorjaar.
je kunt schrijven naar:
A-opleiding t.a.v. de opleider de heer J. Bogers
Thijsselaan 45
3802 RT  GOUDA
of email: m.twigt@rivierduinen.nl
Voor informatie over de opleiding kun je contact opnemen met de opleidingssecretaresse Marion Twigt, telefoon 0182 - 563943

GGZ Rivierduinen

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

GGZ Rivierduinen
Thijsselaan 45
2803 RT Gouda

tel.: 070 444 13 22
website: www.rivierduinen.nl/werkenbij