Volwassenpsychiatrie Buitenlandstage Tanzania (International Mental Health)

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze stage in Tanzania biedt een unieke kans om kennis en ervaring op te doen in de geestelijke gezondheidszorg in een ontwikkelingsland. Door nauwe samenwerking tussen het Opleidingsconsortium Noord Holland en het Ministerie van Gezondheid te Dar es Salaam kunnen wij een stage van 6 maanden aanbieden. De werkplek in Dodoma, de hoofdstad gelegen in het geografische midden van Tanzania, is het Mirembe Hospital, het enige psychiatrisch ziekenhuis in Tanzania. Tijdens de stage wordt de aios betrokken bij patiëntenzorg in Mirembe. Ook maakt consultatie aan het regionale ziekenhuis in Dodoma en ondersteuning van de lokale staf bij veldwerk deel uit van het programma. Daarnaast is er ruimte voor onderwijs (co-assistenten en studenten) en eigen onderzoek. Ook kunnen specifieke belangstellingen van de aios in het stage-programma worden ingepast.

De stage is goedgekeurd door de RGS, het salaris van de aios kan (deels) betaald worden door de eigen opleiding. De stage wordt bij voorkeur gevolgd in het aandachtsgebied volwassenen en wordt vooraf gegaan door een voorbereidingstraject in Nederland. Tijdens het verblijf in Dodoma wordt regelmatig supervisie ter plekke én op afstand gegeven door Nederlandse supervisoren, te weten de psychiaters:
- Dr. R.V. (Rolf) Schwarz
- Dr. W.F. (Pim) Scholte
- Dr. E. (Ed) Thieme,
- Dr. M. Müller 
- Drs. M. (Maartje) de Graaff
- Drs. M (Margot) van Berkel.

Show-and-tell

Lees hieronder de ervaringsverhalen van twee AIOS en bekijk de video met een interview van een andere AIOS die de stage in Tanzania heeft gedaan!

Samenwerkende instellingen

GGZ Noord Holland Noord
Arkin
Amsterdam UMC, locatie AMC
OLVG

Video

Stage Tanzania

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rolf Schwarz: sch.warz@ziggo.nl

GGZ inGeest

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

GGZ inGeest
Oldenaller 1
1081 HJ Amsterdam

tel.: 020-788 4666