Volwassenpsychiatrie F-ACT, Hoofddorp

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

In deze F-ACT stage is geen dag hetzelfde. Crisissituatie? Dit betekent: agenda leegmaken, de auto in en kijken wat je kunt doen om de patiënt thuis te laten verblijven; opname wordt als laatste ingezet.
U bouwt een langerdurende werkrelatie op met patiënten. Zij hebben veelal psychotische stoornissen, waarbij u zich in de diagnostiek en behandeling kunt verdiepen, maar ook andere psychiatrische stoornissen worden in het team behandeld; er is expertise in Collaborative Care bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen, psychiatrische stoornissen bij verstandelijk gehandicapten, autisme spectrum stoornissen (ASS) en dubbele diagnose problematiek (IDDT- Integrated Double Diagnosis Treatment). U leert o.a. werken met de principes van HEE (Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid), en omgaan met zorgwekkende zorgmijders. Ook doet u ervaring op met beeldbellen. 

De stage kan zowel in het algemeen gedeelte van de opleiding als in het aandachtsgebied volwassenen gedaan worden. Het is ook mogelijk om de stage in deeltijd te doen. U participeert verder in het groter verband van de GGZ inGeest opleiding met collega aios en alle nodige opleidings- en onderwijsfaciliteiten, zie: http://www.ggzingeest.nl/werk-en-opleiding/opleidingen/psychiater/organisatie/ . Onderwijs wordt zowel lokaal geboden binnen de GGZ inGeest-opleiding (dinsdagmiddag) als regionaal in het Amsterdamse Psychiatrie Onderwijs (AP0, woensdagochtend). Maandelijks is er een refereeravond in Amsterdam die in Clusterverband wordt georganiseerd en waar AIOS hun eindreferaat houden.

Tenslotte worden de stagewerkzaamheden worden gecombineerd met participatie in de crisisdiensten buiten kantoortijd van de Spoedeisende Psychiatrie Kennemerland (SPK). U doet aanwezigheids- en schaduwdiensten volgens een rooster in blokken van 2 tot 3 avonden/nachten of overdag in het weekend. De SPK heeft buiten kantoortijd een uitgebreid verzorgingsgebied in de regio's Haarlem,  Haarlemmermeer en Amstelveen. U doet zowel ambulante spoedeisende psychiatrie als consulten in de klinieken in Haarlem, Bennebroek en Amstelveen. Op Schiphol doet u unieke ervaringen op  in de luchthavenpsychiatrie. Een rijbewijs is verplicht. Indien u niet de beschikking hebt over een eigen auto, kunt u gebruik maken van een dienstauto. Er is slaapgelegenheid indien nodig en een goede compensatieregeling conform de CAO-GGZ.

Hoe ga ik leren?

U:

  • doet intakes i.s.m. de psychiater en voert behandelingen uit in vast duo met de casemanager, in crisis eventueel andere behandelaren (diagnostiek, farmacotherapie, systeembenadering). U ziet hiertoe patiënten zowel op eigen locatie als bij huisbezoek.
  • communiceert en overlegt met verwijzers

  • werkt samen met andere afdelingen van de locatie (crisisdienst, polikliniek, opname-afdeling)

  • bemoeit zich actief met juridische context van behandeling/ BOPZ zaken.

  • woont familie-avonden bij

  • draagt zorg voor ontslagbrieven en verwijsbrieven

  • begeleidt juco’s.

Aanvullende taken en specifieke competenties bij aandachtsgebiedstage:

  • verdiepende diagnostiek van psychotische stoornissen, autisme spectrum stoornissen

  • verdiepende diagnostiek en behandeling van complexe patiënten, bijvoorbeeld dubbele diagnose problematiek of andere comorbiditeit

  • voorzitten van teamvergaderingen

Show-and-tell

Dit zegt een AIOS over deze stageplek: " Bij het FACT team Hoofddorp heerst een erg prettige sfeer. Je ondersteunt waar nodig de casemanagers. Hierdoor leer je om snel een inschatting te maken en je beleid ook goed te bespreken en uit te leggen, zowel richting de patiënt als de casemanager. Er is een goede afwisseling tussen behandeling tijdens een crisis en lopende langer durende zorg. Het is een goede en leuke mogelijkheid om vaardigheden in de intensieve ambulante zorg en het werken in een team uit te breiden."

Bekijk ook de video van een andere AIOS met een interview over deze stage!

Video

Stage Fakt-team Hoofddorp

Sollicitatie en contact

Informatie over de stage:

Bianca Sommeling, afdelingsmanager
GGZ inGeest, locatie Spaarnepoort.
Adres: Spaarnepoort 1, 2134 TM, Hoofddorp.
Tel: 023-8903100.

Sollicitatie en informatie over de opleiding:

Bureau Opleiding Psychiatrie, locatie Oldenaller 1, Amsterdam. T (020) 788 4549 / 4504

GGZ inGeest

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

GGZ inGeest
Oldenaller 1
1081 HJ Amsterdam

tel.: 020-788 4666