Volwassenpsychiatrie F-ACT, Haarlem

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

U werkt in een gecertificeerd F-ACT team in de regio Haarlem-Noord of de regio Haarlem-Schalkwijk samen met zeer ervaren en enthousiaste collega’s. U ziet zowel patiënten op de eigen locatie als thuis, wat de dag heel dynamisch maakt. U doet veel ervaring op in de diagnostiek, behandeling en herstelbenadering van psychotische stoornissen, maar ook andere aandoeningen als stemmings-, persoonlijkheids-  en autisme spectrum stoornissen en verslavingsproblemen. U hebt de kans om motiverende gespreksvoering, cognitieve gedragstherapie en systeemtherapie toe te passen, een rol te spelen in deskundigheidsbevordering van het team en vaardigheden op te doen in de diverse rollen van een teampsychiater. Ook kunt u een of meerdere overzichtelijke beleidsopdrachten uitvoeren. Kortom: een gevarieerde, dynamische stage waar u van alles kunt leren!

De stage kan zowel in het algemeen gedeelte van de opleiding als in het aandachtsgebied volwassenen gedaan worden. Het is ook mogelijk om de stage in deeltijd te doen. U participeert verder in het groter verband van de GGZ inGeest opleiding met collega aios en alle nodige opleidings- en onderwijsfaciliteiten, zie: http://www.ggzingeest.nl/werk-en-opleiding/opleidingen/psychiater/organisatie/ . Onderwijs wordt zowel lokaal geboden binnen de GGZ inGeest-opleiding (dinsdagmiddag) als regionaal in het Amsterdamse Psychiatrie Onderwijs (AP0, woensdagochtend). Maandelijks is er een refereeravond in Amsterdam die in Clusterverband wordt georganiseerd en waar AIOS hun eindreferaat houden.

De stagewerkzaamheden worden gecombineerd met participatie in de Geestgronden Crisisdienst Buiten Kantoortijd (GCBK). Het betreft aanwezigheids- en schaduwdiensten volgens een rooster in blokken van 2 tot 3 avonden/nachten of overdag in het weekend. De GCBK heeft een uitgebreid verzorgingsgebied inclusief Schiphol, waardoor u ervaring kunt opdoen in luchthavenpsychiatrie. U doet zowel ambulante spoedeisende psychiatrie als consulten in de klinieken in Haarlem, Hoofddorp, Bennebroek en Amstelveen. Een rijbewijs is verplicht. Indien u niet de beschikking hebt over een eigen auto, kunt u gebruik maken van een dienstauto. Er is slaapgelegenheid indien nodig en een goede compensatieregeling.

Hoe ga ik leren?

U:

 • verricht en verslaat nieuwe intakes in samenwerking met SPV en psychiater

 • voert behandelingen uit in vast duo met SPV, in crisis eventueel samen met andere behandelaren (suïcidaliteitsbeoordeling, andere crisisinterventies, indiceren, instellen en evalueren van medicamenteuze behandeling, CGT, systeemgesprekken)

 • ziet hiertoe patiënten zowel op eigen locatie als bij huisbezoek

 • voert samen met de behandelaar en andere betrokken disciplines behandelplanbesprekingen

 • communiceert en overlegt met verwijzers

 • werkt samen met andere afdelingen van de locatie (crisisdienst, polikliniek, opname-afdeling)

 • bemoeit zich actief met juridische context van behandeling/ BOPZ zaken.

 • neemt deel aan reguliere teamoverleggenhet dagelijks ochtendrapport. Neemt daar afwisselend zowel de rol van voorzitter als van ‘psychiater’ en begeleidt daarin de multidisciplinaire samenhang en voortgang van het behandelproces in het kader van shared-caseload-behandeling.

 • neemt deel aan de casuïstiek- en intervisiebijeenkomsten en kan daarbij ook als voorzitter fungeren

 • neemt deel aan maandelijks beleidsoverleg van het team

 • neemt deel aan de LEAN bijeenkomsten (Dinsdag en Donderdagochtend voorafgaand aan het ochtendrapport)

 • draagt zorg voor ontslagbrieven en verwijsbrieven

Aanvullende taken en specifieke competenties bij aandachtsgebiedstage:

 • toepassen van principes van Motiverende Gespreksvoering

 • uitvoeren van CGT bij psychotische stoornis

 • er is mogelijkheid tot het uitvoeren van systeemtherapie

 • eventueel uitvoeren van multi familygroup indien beschikbaar

 • expliciet versterken en bewust inzetten van verschillende vaardigheden die passen bij verschillende rollen van de psychiater, zoals die van inhoudelijk expert, behandelverantwoordelijke in het multidisciplinaire team en mede-verantwoordelijke voor de beleidskeuzes die gemaakt worden ten aanzien van de positie en functie van het F-ACT team binnen de eigen organisatie en binnen het netwerk van lokale ketenpartners.

 • op de agenda zetten, initiëren en uitvoeren van veranderingen met betrekking tot beleidsinhoudelijke thema’s (bijvoorbeeld het beschrijven en implementeren van een op de populatie en setting toegespitste richtlijn mbt het omgaan met vermeend huiselijk geweld in het gezin van een cliënt)

 • verdiepen in bepaalde subpopulaties. Bijvoorbeeld nagaan in hoeverre een richtlijn wordt gevolgd, of er vervolg wordt gegeven aan afwijkende bevindingen bij somatisch onderzoek (zoals het behandelen van een vastgesteldmetabool syndroom), of er mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van een specifiek aanbod voor een subpopulatie zoals een Mentalisation Based Therapy group voor cliënten met ernstige persoonlijkheidsproblematieketc. etc.

Show-and-tell

Bekijk de video hieronder voor een interview met een AIOS die deze stage heeft gedaan!

Video

Stage Fact, Zuiderpoort

Sollicitatie en contact

Informatie over de stage:

Cees Hoek, psychiater
GGZ inGeest, locatie Zuiderpoort.
Adres: Amerikaweg 2, 2035 RA, Hoofddorp.
T (023) 518 7220.

Sollicitatie en informatie over de opleiding:

Bureau Opleiding Psychiatrie, locatie Oldenaller 1, Amsterdam. T (020) 788 4549 / 4504

GGZ inGeest

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

GGZ inGeest
Oldenaller 1
1081 HJ Amsterdam

tel.: 020-788 4666