Volwassenpsychiatrie F-ACT, Amstelveen

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

In dit gecertificeerde FACT team in Amstelveen e.o. werkt u zowel aan de rand van een grote stad als in dorpen en op het platteland. Dat maakt de stage heel dynamisch. Het is een goed functionerend team met een grote mate van collegialiteit, goede sfeer en veel humor. Er wordt gewerkt vanuit een gezamenlijke visie, waarbinnen een ieder zijn eigen inbreng kan hebben en ook heeft. De AIOS doet nieuwe intakes in samenwerking met de psychiater en SPV/ambulant verpleegkundige en voert behandelingen uit in vast duo met SPV/ambulant verpleegkundige, in crisis eventueel andere behandelaren. Tevens behandelt de AIOS in overleg met psychiater een aantal patiënten zelfstandig en houdt hij/zij zich ook bezig met de juridische context van de behandeling. Patiënten worden zowel op de eigen locatie als bij huisbezoek gezien en er wordt samengewerkt met verwijzers en andere afdelingen van de locatie (crisisdienst, polikliniek, opname-afdeling). Voor gevorderde aios (aandachtsgebied volwassenen) wordt in overleg met de supervisor een verdiepende beleidsmatige opdracht gekozen, bijvoorbeeld over de aanmeldprocedure of somatische screeningen.

De stage kan zowel in het algemeen gedeelte van de opleiding als in het aandachtsgebied volwassenen gedaan worden. Het is ook mogelijk om de stage in deeltijd te doen. U participeert verder in het groter verband van de GGZ inGeest opleiding met collega aios en alle nodige opleidings- en onderwijsfaciliteiten, zie: http://www.ggzingeest.nl/werk-en-opleiding/opleidingen/psychiater/organisatie/ . Onderwijs wordt zowel lokaal geboden binnen de GGZ inGeest-opleiding (dinsdagmiddag) als regionaal in het Amsterdamse Psychiatrie Onderwijs (AP0, woensdagochtend). Maandelijks is er een refereeravond in Amsterdam die in Clusterverband wordt georganiseerd en waar AIOS hun eindreferaat houden.

Tenslotte worden de stagewerkzaamheden worden gecombineerd met participatie in de crisisdiensten buiten kantoortijd van de Spoedeisende Psychiatrie Kennemerland (SPK). U doet aanwezigheids- en schaduwdiensten volgens een rooster in blokken van 2 tot 3 avonden/nachten of overdag in het weekend. De SPK heeft buiten kantoortijd een uitgebreid verzorgingsgebied in de regio's Haarlem,  Haarlemmermeer en Amstelveen. U doet zowel ambulante spoedeisende psychiatrie als consulten in de klinieken in Haarlem, Bennebroek en Amstelveen. Op Schiphol doet u unieke ervaringen op  in de luchthavenpsychiatrie. Een rijbewijs is verplicht. Indien u niet de beschikking hebt over een eigen auto, kunt u gebruik maken van een dienstauto. Er is slaapgelegenheid indien nodig en een goede compensatieregeling conform de CAO-GGZ.

Hoe ga ik leren?

U verwerft door middel van uw werkzaamheden, supervisies en KPBs (Korte Praktijk Beoordelingen) competenties op de volgende gebieden:

 • Diagnostiek van psychotische stoornissen

 • Diagnostiek van andere Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA)

 • Opstellen van beschrijvende (differentiaal) diagnose bij patiënten met complexe klachten, symptomen en problemen

 • Het plegen van overleg met superviserend psychiater en andere teamleden t.a.v. een werkhypothesen en behandeladvies

 • Opstellen van behandelplan bij complexe problematiek, stellen van prioriteiten in de behandeling

 • Omgaan met psychotische klachten en symptomen

 • Omgaan met zorgwekkende zorgmijders

 • Omgaan met soms ingewikkelde systeemproblematiek.

 • Opstellen van signaleringsplan (evt. i.s.m. SPV of ambulant verpleegkundige)

 • Multidisciplinair werken in teamverband

 • Samenwerken met externe ketenpartners zoals politie, justitie, maatschappelijk werk, RIBW, jeugdzorg

 • Verwerven van kennis en inzicht in sociale psychiatrie en in de herstelbenadering

 • Het voorzitten van teamvergaderingen, onder supervisie (in aandachtsgebied)

 • Het uitvoeren van een overzichtelijke beleidsopdracht (in aandachtsgebied)

Show-and-tell

Dit zegt een AIOS over deze stage: "Tijdens deze stage leer je hoe de langdurige zorg voor patiënten met EPA (ernstige psychiatrische aandoeningen) eruit ziet. Je werkt maakt kennis met het FACT-model, waarin veel aandacht wordt besteed aan herstelgericht werken. Het werkgebied is erg groot en reikt van Amstelveen tot de Kwakel, Kudelstaart en Duivendrecht. Het is erg interessant om het contrast te zien tussen werken in de kliniek en in een FACT team. Je leert meer tijd te nemen om een werkrelatie op te bouwen en leert hierdoor ook andere kanten van je patiënten kennen, doordat je bijvoorbeeld tijdens huisbezoeken kennis maakt met hun hobby’s en ziet hoe zij zich ondanks hun beperkingen in het dagelijks leven redden. Ook leer je op een andere manier dan in de kliniek risico’s inschatten, waarbij bij hele zieke patiënten steeds afgewogen moet worden wat de toegevoegde waarde is van een opname danwel gedwongen kader tegenover al dan niet vrijwillige behandeling in de thuissituatie. Al met al een hele leuke en leerzame stage, die een mooie aanvulling vormt om na een kliniekstage je blik op de psychiatrie te verbreden."

Bekijk ook de video hieronder voor een interview met een AIOS die deze stage heeft gedaan!

Video

Stage Fact-team Amstelmere

Sollicitatie en contact

Informatie over de stage:

Jan-Jaap Mooij, psychiater
Adres: Laan van de Helende Meesters 433, 1186 DL, Amstelveen. T (020) 5434124

Sollicitatie en informatie over de opleiding:

Bureau Opleiding Psychiatrie, locatie Oldenaller 1, Amsterdam. T (020) 788 4549 / 4504

GGZ inGeest

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

GGZ inGeest
Oldenaller 1
1081 HJ Amsterdam

tel.: 020-788 4666