Volwassenpsychiatrie Sociale Psychiatrie - 6 maanden

Duur: 
6 maanden
9 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

  • Het eigen maken en verdiepen van de F-ACT methodiek, waarbij herstelgericht werken, teamverantwoordelijkheid, outreachend werken en vermaatschappelijking belangrijke thema's zijn.
  • Het mee ontwikkelen van het behandelprogramma Schizofrenie in een steeds vernieuwende organisatie.
  • Het inschatten van crisissituaties. Het aanleren van interventies om crisissituaties adequaat af te handelen, waarbij deëscalatie, omgaan met drang en dwang belangrijke issues zijn.
  • Het kennismaken met langerdurende zorgtrajecten, verfijnde diagnostiek (o.a. onderscheid depressieve c.q. negatieve symptomen), het voorzichtig bijstellen van medicamenteuze behandeling en het kennismaken met rehabilitatiemethodieken.
  • Familie-interventies vanuit systeemtheoretisch perspectief.
  • Organisatiegericht denken, maken van probleemanalyses, het inzetten van nieuw beleid, het creëren van draagvlak.
  • Het geven van consultatie aan RIBW's en MO'S en VG's Zie het HOOP rapport hoofdstuk 4 (blz. 29-36) en hoofdstuk 5 (blz 37-50) Zie de link van de vistitatiecommissie psychiatrie.

Sollicitatie en contact

Startdatum
In overleg

u kunt uw sollicitatie richten aan:

GGZ inGeest partner van VUmc
T.a.v. de heer M. de Leeuw, psychiater
Overschiestraat 57
1062 HN Amsterdam

Contactgegevens
M. de Leeuw
T (020) 7885112   

GGZ inGeest

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

GGZ inGeest
Oldenaller 1
1081 HJ Amsterdam

tel.: 020-788 4666