Volwassenpsychiatrie Poliklinische Psychiatrie Angst- depressie en Persoonlijkheidsstoornissen Amstelveen

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Op deze psychiatrische polikliniek op de locatie Amstelmere zijn twee zorglijnen: een voor persoonlijkheidsstoornissen en een voor angst-depressie. Naast de hoofddiagnose die binnen de zorglijn wordt gediagnosticeerd en behandeld is er een grote diversiteit aan comorbide psychiatrische ziektebeelden te leren kennen, diagnosticeren en behandelen. De teams zijn breed multidisciplinair samengesteld. Er wordt in goede sfeer samengewerkt met weinig hiërarchische verhoudingen. Er is specifieke expertise aanwezig op het gebied van psychiatrische problemen bij mensen met een verstandelijke beperking en toenemende kennis over autisme bij volwassenen.

De stages kunnen zowel in het algemeen gedeelte van de opleiding als in het aandachtsgebied volwassenen gedaan worden. Het is ook mogelijk om de stages in deeltijd te doen. U participeert verder in het groter verband van de GGZ inGeest opleiding met collega aios en alle nodige opleidings- en onderwijsfaciliteiten, zie: http://www.ggzingeest.nl/werk-en-opleiding/opleidingen/psychiater/organisatie/ . Onderwijs wordt zowel lokaal geboden binnen de GGZ inGeest-opleiding (dinsdagmiddag) als regionaal in het Amsterdamse Psychiatrie Onderwijs (AP0, woensdagochtend). Maandelijks is er een refereeravond in Amsterdam die in Clusterverband wordt georganiseerd en waar AIOS hun eindreferaat houden.

Tenslotte worden de stagewerkzaamheden worden gecombineerd met participatie in de crisisdiensten buiten kantoortijd van de Spoedeisende Psychiatrie Kennemerland (SPK). U doet aanwezigheids- en schaduwdiensten volgens een rooster in blokken van 2 tot 3 avonden/nachten of overdag in het weekend. De SPK heeft buiten kantoortijd een uitgebreid verzorgingsgebied in de regio's Haarlem,  Haarlemmermeer en Amstelveen. U doet zowel ambulante spoedeisende psychiatrie als consulten in de klinieken in Haarlem, Bennebroek en Amstelveen. Op Schiphol doet u unieke ervaringen op  in de luchthavenpsychiatrie. Een rijbewijs is verplicht. Indien u niet de beschikking hebt over een eigen auto, kunt u gebruik maken van een dienstauto. Er is slaapgelegenheid indien nodig en een goede compensatieregeling conform de CAO-GGZ.

Hoe ga ik leren?

U leert:

 • Het verrichten van een diagnostische intake binnen een hiertoe geschapen kader en tijdsbestek.

 • Verrichten van psychiatrisch onderzoek onder supervisie

 • Verrichten van psychotherapie-indicatie onderzoek onder supervisie

 • Het plegen van overleg met superviserend psychiater en andere teamleden t.a.v. een werkhypothesen en behandeladvies

 • Het adviseren van en onderhandelen met de patiënt over werkhypothesen en bijpassend behandeltraject

 • Het aanbieden van diverse (modulaire) behandelingen: o.a. (al dan niet gecombineerde) farmacotherapie, CGT, psychodynamische psychotherapie, systeemtherapie

 • Instellen op antidepressiva, stemmingsstabilisatoren, stimulantia; ervaring opdoen met verschillende soorten.

 • Het prioriteren van behandelingen bij combinaties van complexe stoornissen

 • Het voeren van systeemgesprekken

 • Omgaan met een keur aan verschillende behandelopties en –combinaties (het zgn. meerdere wegen naar Rome fenomeen)

 • Grenzen stellen naar patiënten en collega’s in een situatie van schaarste van de kant van de hulpverleners bij een overvloed aan vraag
 • Het aangaan van langer durende behandelrelaties met patiënten

 • Het beëindigen van langer durende behandelrelaties met patiënten

 • Het gesuperviseerd voorzitten van teamvergaderingen

 • Het begeleiden van co-assistenten in een poliklinische setting

Aanvullende taken en specifieke competenties in geval van aandachtsgebiedstage:

 • Verdiepende diagnostiek en indicatiestelling bij persoonlijkheidsproblematiek

 • Het leren indicatie stellen voor psychotherapie (psychotherapieonderzoek doen en bespreken in de psychodiagnostiekstaf)

 • Uitvoeren van systeemtherapieën

 • Uitvoeren van CGT voor uiteenlopende stoornissen

 • Kennis nemen en participeren in een groepstherapie of psycho-educatie voor bv. mensen met een autisme spectrum stoornis.

Show-and-tell

Dit is wat een AIOS zegt over deze stage: "Ik vind het vooral een erg veelzijdige stage. Er zijn  veel ervaren psychotherapeuten en er is veel ruimte om psychotherapieën te geven, zoals bijvoorbeeld CGT (bij angst-depressie), maar je hebt ook de kans eens iets anders te proberen zoals VERS of ACT. "

Sollicitatie en contact

Informatie over de stages: 
Thessa de Greeff, psychiater zorglijn persoonlijkheidsstoornissen
Dick Veltman, psychiater zorglijn angst-depressie
Adres: Laan van de Helende Meesters 433, 1186 DL, Amstelveen. Tel: (020) 543 4343

Sollicitatie en informatie over de opleiding:
Bureau Opleding Psychiatrie. Locatie Oldenaller 1, Amsterdam. T  (020) 788 4549 / 4504

GGZ inGeest

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

GGZ inGeest
Oldenaller 1
1081 HJ Amsterdam

tel.: 020-788 4666