Volwassenpsychiatrie Keuze Aandachtsgebieden volwassenenpsychiatrie, K&J psychiatrie en ouderenpsychiatrie in GGzE

Aanvang: 
19-08-2016
Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

De opleidingen tot psychiater in het Cluster Zuid worden momenteel vormgegeven door 3 instroominstellingen, namelijk GGzE, Mondriaan, en het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Het betreffen dynamische, medisch specialisten opleidingen, academisch vormgegeven door samenwerkingsverbanden met de Universiteit Maastricht.

Sinds enkele jaren bestaat er binnen de OOR-ZON een nauw samenwerkingsverband tussen GGzE en Mondriaan/MUMC. GGzE is een instelling met een grote diversiteit aan klinische, semimurale en ambulante cliëntenzorg. Er zijn speciale centra voor psychotische stoornissen  (high & intensive care unit voor crisisopnames, ACT-teams voor vroege/eerste psychose en FACT), spoedeisende psychiatrie, angst- en stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, psychotrauma, autisme, kinder- en jeugdpsychiatrie, ouderenpsychiatrie (ook samenwerking in de opleiding tot klinisch geriater). Er is een groot supraregionaal/landelijk centrum forensische psychiatrie (De Woenselse Poort). Een deel van de opleiding wordt gevolgd in een algemeen ziekenhuis (Catharina Ziekenhuis Eindhoven). Er is veel aandacht voor zorginnovatie voor cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen. Er is een academiseringsbeleid dat in samenwerking met de Vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie van de Universiteit Maastricht en de Universiteiten van Eindhoven en Tilburg wordt uitgevoerd. De samenwerking met de Universiteit Maastricht neemt voor het psychiatrisch wetenschappelijk onderzoek een centrale plaats in. Er is een ruim aanbod aan differentiatiestages in zowel de volwassenenpsychiatrie, K&J psychiatrie en de ouderenpsychiatrie. 

Er is een gezamenlijk cursorisch onderwijsprogramma voor de AIOS van Eindhoven en Maastricht.

Samenwerkende instellingen

Catharina Ziekenhuis

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie over onze differentiatiestages of voor een oriënterend gesprek kunt u bellen met: Mevr. Dr. M.C. Marcelis, hoofdopleider psychiatrie of Mevr. I. Billet (opleidingssecretaresse), via tel.nummer: 040-2613759. Of een emailsturen naar: mc.marcelis@ggze.n of irr.billet@ggze.nl

GGZ Eindhoven

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidoost Nederland.

Contact

GGZ Eindhoven
Bosschdijk 771
5626 AB Eindhoven

tel.: 040 297 01 70