Volwassenpsychiatrie Ambulante volwassenenpsychiatrie eerste psychose behandeling / VIP team

Duur: 
6 maanden
12 maanden
9 maanden

Wat gaat de aios leren?

"Diagnosis is central to quality medical care”  (W. Osler, 1892)

In de psychiatrie, zoals overigens in gehele geneeskunde, is het stellen van de juiste diagnose een voorwaarde voor het vervolgens kiezen van de juiste behandeling. In deze stage is genoeg tijd en ruimte om veel ervaring met diagnostiek op te doen.

“Schizophrenia may be the leading unsolved disease afflicting humans” (W. Carpenter, 2003)

In deze stage leert de AIOS meer over wat schizofrenie is, wat het betekent voor een persoon, en diens omgeving, om deze ziekte te hebben, en hoe je deze ziekte het beste kan behandelen.

Er  wordt intensief samengewerkt. Er is  veel kennis bij de collegae over psychose en het team staat open voor nieuwe collega’s. Een eventueel parttime dienstverband (vier dagen per week) is bespreekbaar.

Hoe ga ik leren?

in deze stage komen de competenties

-medisch handelen: zorgvuldige diagnostiek, medicatie, psycho educatie, CGT

-communicatie: opbouwen goed behandelrelatie (voor nu en voot de toekomst)

-evt kennis en wetenschap: soms participeren wij in een groter multi center onderzoek met bv Parnassia (VRET studie) of UMC-U (prednisolon additie)

- organisatie: afhankelijk van het POP kan in meerdere of mindere mate zelfstandig worden gewerkt en worden leiding gegeven aan het team (onder supervisie vanm psychiater)

- professionaliteit: adequaat persoonlijk en interpersoonlijk gedrag wordt geoefend en besproken in supervisie

Show-and-tell

Beeld gekregen van Ypsilon: drie partijens werken samen in de strijd tegen kwetsbaarheid voor psychose: (i) patient, (ii) behandelaar, en (iii) familie.

Bij het Delflands Eerste-Psychose Team werken we volgens deze filosofie.

Samenwerkende instellingen

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Sollicitatie en contact


Als je geinteresseerd bent in deze stage, neem dan contact op met:

mw. dr. N. D. Veen, psychiater

secr: 015 260 8818

De duur van de stage in 6 of 12 maanden.

Een sollicitatie brief voor de opleiding kan je sturen naar:
GGZ Delfland
Mw. M. Dolkemade, secretariaat opleiding psychiatrie
Postbus 5016
2600 GA  DELFT

GGZ Delfland

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

GGZ Delfland
Sint Jorisweg 2
2612GA Delft

tel.: 015 2607 607