Volwassenpsychiatrie Spoedeisende volwassenenpsychiatrie De kern van de stage is het werken in de psychiatrische crisisdienst in Amersfoort en omstreken. Dat betekent psychiatrische beoordelingen doen op verschillende plekken

Aanvang: 
08-07-2019
Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

​De kern van de stage is het werken in de psychiatrische crisisdienst in Amersfoort en omstreken. Dat betekent psychiatrische beoordelingen doen op verschillende plekken: in thuissituaties, op het politiebureau, in een sociale opvang, in het ziekenhuis, of bij de crisisdienst zelf.

Het type problematiek en de typering van de patiëntenpopulatie zijn zeer divers, variërend van ernstige psychiatrische ziektebeelden, stoornis in middelengebruik, tot complexe sociale problematiek. Alle leeftijden kunnen worden aangemeld. Er wordt nauw samengewerkt met alle betrokken ketenpartners, binnen en buiten de instelling.

Bij de beoordeling en behandeling wordt het systeem direct betrokken, waarbij het systemisch gedachtegoed voorop staat. De beoordeling wordt niet alleen over, maar in principe met de patiënt en zijn naasten gedaan.

Competenties die met name ontwikkeld kunnen worden zijn:

  • Leren handelen in crisissituaties met veel betrokken partijen, waarbij aandacht is voor leren denken met een “helicopter view” en uitvoeren van systemische interventies.
  • Leren samenwerken en communiceren op verschillende “niveaus”, waaronder met de patiënt, zijn/haar naasten, andere betrokken hulpverleners en betrokken partijen (politie, woningbouwvereniging en andere partijen).
  • Op zorgvuldige wijze leren handelen bij patiënten met ernstige psychiatrische stoornissen en/of sociale problematiek die zorg afhouden, waarbij voortdurend een afweging gemaakt moet worden tussen ingrijpen met een juridische maatregel of respecteren van de autonomie van de patiënt.

Hoe ga ik leren?

De praktijk:

De crisisdienst binnen Eemland is een hecht team bestaande uit verschillende disciplines, waaronder SPV-en, verpleegkundigen, psychiaters, systeemtherapeuten, artsen-niet- en artsen-in-opleiding (AIOS).

De crisisdienst heeft naast de crisisbeoordelingsfunctie ook een lopend intensive home treatment-(IHT-)team, met mogelijkheid voor een acute dagbehandeling. Dit maakt dat de zorg kan variëren van een korte behandeling met crisisinterventie tot een langerdurend stabiliserend traject van maximaal 3 maanden. Hierbij is aandacht voor stabilisatie, diagnostiek, betrekken systeem/systeemdiagnostiek en verwijzen naar goede vervolgzorg.

Bij beoordelingen wordt gewerkt in koppels, waarbij artsen en SPV-en samenwerken. Er is een achterwacht aanwezig in de vorm van een psychiater. De psychiater kan laagdrempelig gevraagd worden mee te beoordelen. Door het samen beoordelen van crisissituaties, verloopt de leercurve op gebied van vaardigheden op gebied van crisisinterventie stijl, doordat je al uitvoerend leert en interventies van ervaren collega’s kan meekijken (learning by doing). Er is een apart lopend onderwijstraject voor de sociale psychiatrie, dat aansluit op de praktijk. Er is supervisie en mentoraat. Elke maand wordt er vanuit de A-opleiding een refereeravond georganiseerd, waar aanwordt deelgenomen.

Naast het werken overdag wordt ook deelgenomen aan het dienstenrooster van de crisisdienst. Er zijn 2 verschillende soorten diensten, bereikbaarheidsdienst en aanwezigheidsdiensten. Bij een bereikbaarheidsdienst, veelal in het weekend van 11 tot 23 uur lever je bijstand aan de collega van de aanwezigheidsdienst. De norm is binnen 40 minuten aanwezig te zijn op de locatie. Bij een aanwezigheidsdienst, werk je van 8.30 tot 21 uur of van 20.30 tot 9 uur. Er is een piketkamer/-huis op het terrein van Zon & Schild. In Amersfoort.

Je komt als AIOS in loondienst van GGZ Centraal. Gezien het ambulant werken is het van belang een rijbewijs te hebben. Indien nodig is er een auto ter beschikking.

 

 

 

 

 

Sollicitatie en contact

Belangstelling?

Neem dan contact op met onze (directie)secretariaat 033 4609767; of mevr. N. Hoekstra, psychiater via email n.hoekstra@ggzcentraal.nl .

Daarnaast kun je informeren bij R. Doornebal-Bakker, waarnemend A-opleider GGz Centraal en coördinator aandachtsgebied volwassenen r.doornebal@ggzcentraal.nl en H. van Megen,
A-opleider GGz Centraal h.vanmegen@ggzcentraal.nl

 

GGz Centraal

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

GGz Centraal
Utrechtseweg 266
3818 EW Amersfoort

tel.: 033-4609609