Volwassenpsychiatrie Psychiatrie & Verslaving Ermelo is een afdeling met lange wortels in de algemene psychiatrie, naast ernstige stoornissen in het gebruik van middelen is er altijd ook ernstige psychiatrische morbiditeit.

Aanvang: 
29-07-2019
Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het gaat binnen de stage Psychiatrie & Verslaving Ermelo om patiënten met een ernstige verslaving naast andere psychiatrische stoornissen. Psychiatrie & Verslaving Ermelo is een afdeling met lange wortels in de algemene psychiatrie, naast ernstige stoornissen in het gebruik van middelen is er altijd ook ernstige psychiatrische morbiditeit. Een prima plek om de real life-psychiatrie van dubbeldiagnoseproblematiek of triple trouble meer onder de knie te krijgen. Het accent op goede psychiatrische en verslavingsdiagnostiek, state of the art somatische behandeling, motiverende gespreksvoering, beoordeling gevaar (suïcidaliteit, automutilatie, agressie, zelfverwaarlozing), goede psychoeducatie, kortdurende vormen van psychotherapie (CGT bij alcoholgebruik en middelen), tegengaan van (zelf)stigmatisering en samenwerking met ketenpartners. 
De verdieping betreft het werken in een team dat verslavingsgedrag en ander psychiatrisch gedrag gelijkwaardig diagnosticeert en behandelt. Je neemt steeds meer een zelfstandige plaats hierin in, zowel op de klinische detoxafdeling waar patiënten voor crisisinterventie kortdurend zijn, of voor een regulier detoxificatie- en ook diagnostiektraject van vier weken, als binnen de poliklinische behandeling in Ermelo waar het accent ligt op farmacotherapie bij verslaving, en op terugvalpreventie. Daarnaast kun je zelfstandig werken meer toepassen, en beleidspsychiatrische taken in het voorzitten van het teamoverleg op de detoxafdeling oefenen. Werken vanuit een team met hoge expertise, en in samenwerking met ketenpartners vraagt veel, en biedt tegelijkertijd een kans op effectieve behandeling. Het betrekken van het sociale steunsysteem is hierbij vanzelfsprekend.  
Teamsamenstelling: Psychiater, aios, anios, SPV, verpleegkundigen, GZ-psycholoog, klinisch psycholoog. De stage vindt plaats op locatie in Ermelo. Psychiatrie & Verslaving Ermelo is een onderdeel van het Netwerk Psychiatrie & Verslaving GGz Centraal. 

Samenwerking

Er is nauwe samenwerking met de algemeen psychiatrische afdelingen van GGz Centraal, locatie Ermelo. De HIC heeft een plaats in het gezamenlijk gebouw, de crisisdienst werkt samen in hetzelfde cluster. De regio Veluwe & Veluwe Vallei van GGz Centraal is een regio die op een open en ook gemakkelijke manier samenwerking mogelijk maakt.

Wetenschap

Er zijn mogelijkheden tot het doen van wetenschappelijk onderzoek in de vorm van (verder) voorbereiden van het eindreferaat, of het gezamenlijk doen van een casusbeschrijving.  GGz Centraal heeft onderzoek hoog in het vaandel voor aios.  

Hoe ga ik leren?

Leermiddelen:
Supervisie, mentoraat, onderwijs in consortiumverband op donderdagochtend, locatieonderwijs op woensdagochtend, afdelingsonderwijs (incl. somatisch onderwijs), mogelijkheid tot psychotherapie supervisie en onderwijs. Multidisciplinaire patiëntenbesprekingen, dagelijks ochtendrapport met opleider, (mini)symposia, eigen leertherapie.

Toetsing:
Stagebeoordeling, KPB, kennistoets, 360- graden feedback, brief- en dossierbeoordeling, beoordeling klinische presentatie, CAT, beoordeling psychotherapie. Beoordeling geneeskundige verklaringen Wet BOPZ (nieuwe wetten 2020).
Je hebt een eigen kamer met computer met toegang tot intranet/internet en de digitaal beschikbare literatuur via de centrale bibliotheek. Ook is er een onderzoeksbank met benodigdheden voor somatisch onderzoek. Je kunt gebruikmaken van secretariële ondersteuning bij schrijven van brieven en van BOPZ-bureau voor RM en andere toepassingen van dwang.

Sollicitatie en contact

Ben jij geïnteresseerd in deze stage, dan kun je contact opnemen met dhr. dr. P.R. Doornebal, opleider aandachtsgebied volwassenen via r.doornebal-bakker@ggzcentraal.nl

GGz Centraal

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

GGz Centraal
Utrechtseweg 266
3818 EW Amersfoort

tel.: 033-4609609