Volwassenpsychiatrie A-opleiding Volwassenenpsychiatrie

Aanvang: 
24-03-2017
Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Wij bieden alle soorten stages aan
Wij kennen de aios goed
Wij zijn aardig maar ook streng indien nodig
Wij zijn serieus, maar hebben ook veel humor

Jij als aios krijgt daarom een degelijke opleiding met ruime keuze. Jij ziet ons regelmatig
Wekelijks woon je klinische presentatie en onderwijs binnen GGz Centraal, naast het landelijk onderwijs
Jij krijgt ruim de gelegenheid om te oefenen in gesprekstechnieken, presentaties GGz Centraal is het resultaat van de fusie tussen Meerkanten en Symfora groep

Voormalig Meerkanten stond bekend om de Meester-Gezel-constructie
Voormalig Symfora groep stond bekend om de EBM

Wij zeggen nu als GGz Centraal: wij zijn gewoon goed en dat vinden wij gewoon!

Hoe ga ik leren?

Onderwijsprogramma aandachtsgebied volwassenenpsychiatrie (AVwP)

Alle onderdelen zijn aan veranderingen onderhevig vanwege de continue verbeteringen en uitbreidingen; voor details kun je mailen naar de opleidingssecretaresse voor de aandachtsgebied volwassenenpsychiatrie (als ook ouderenpsychiatrie, en het landelijk onderwijs CoMiNe) I. de Bruine, i.debruine@ggzcentraal.nl)

Landelijk onderwijs

Dit onderwijs is CoMiNe-breed. Er is een groeiend aantal modules in ontwikkeling en afhankelijk van de aantal aanmeldingen kunnen jullie groepen organiseren. Bovendien heeft Consortium Midden-Nederland (CoMiNe-onderwijs) een consortiumbreed psychotherapie-onderwijsprogramma. 

Lokaal onderwijs (binnen GGz Centraal) (In samenwerking met AOuP)

Korte historie: het lokaal onderwijs startte rond 2012, op proef met een aantal interne docenten en toen het een succes bleek te zijn, hebben wij het verder uitgebreid naar de huidige situatie: wij hebben een onderwijs‘carrousel’ van twee jaar elke maand een ochtend (je kunt de actuele lijst opvragen via i.debruine@ggzcentraal.nl). Deze ochtenden hebben wij kunnen uitbreiden met CATS, klinische presentatie en meer onderwijs en twee dagen onderwijs per jaar. Ook hebben wij een AIOS-overleg na het onderwijs ingesteld.  Dit onderwijs hebben wij in overleg met de AIOS gemaakt.

Nieuw (geboren:  2019) – onderwijs voor de aandachtsgebieden: 

In je aandachtsgebied kun je je richten op twee trajecten:

1. Psychotherapie (waaronder TFP)

2. Wetenschappelijk onderzoek

Al jaren zeer gewaardeerd – onderwijs voor alle drie aandachtsgebieden: 

  • Cursus argumentatie/retorica: theorie en praktijk

    • Vier ½-jaarsblokken

(totaal 24 bijeenkomsten à twee uren + 4 uur studietijd; synchroon met curriculum april en oktober)

1. Retorica & Debat;

2. Dialectica & Debat

Docenten: dr. R. Pilgram en collega’s, Faculteit der Geesteswetenschappen, Leiden Univ Centre for Linguistics, LUCL Nederlands

  • Begeleide coaching/intervisie

Coaching en intervisie onder begeleiding van een coach gespecialiseerd in medisch specialisten.

  • Een blok van 8 sessies à twee uren

Docent: Jeannette Hop, psychiater en coach

Waarom argumentatie/retorica in de opleiding psychiatrie?

De AIOS psychiatrie krijgen in hun opleiding veel training in hoe gesprekken te voeren met patiënten en hun familieleden. Zij leren dat een neutrale, empathische, en soms confronterende gespreksvoering passend is. Ook leren zij hoe zij gesprekken kunnen begrenzen en afsluiten. Echter, de AIOS psychiatrie krijgen nauwelijks training in hoe zij gesprekken kunnen voeren buiten de behandelcontext, in situaties waar zij niet neutraal kunnen zijn maar juist hun opinie naar voren moeten brengen en verdedigen. In deze situatie is het van belang dat de AIOS psychiatrie goed weten hoe zij argumenten naar voren brengen, hoe zij op drogredenen van hun opponent kunnen reageren, hoe zij een debat kunnen voeren en hoe zij ‘welsprekend’ kunnen zijn. Deze gesprektechnieken zijn van een heel andere orde dan de ‘therapeutische’; deze zijn gebaseerd op inzichten uit de retorica, dialectica en debatkunde.

De huidige maatschappij (patiënten en hun familieleden, overheid, media) verwacht van de psychiater meer dan tevoren dat deze voor de belangen van de patiënt opkomt en zo nodig naar buiten treedt richting management binnen instellingen, verzekeraars en de overheid. Het is van groot belang dat wij als psychiater ons vak goed in het publieke domein overbrengen. Niet alleen voor ons zelf maar vooral voor de patiënten, ter voorkoming van oneerlijke bejegening en discriminatie. Competenties voor maatschappelijk handelen en communiceren (naar buiten!) zijn daarvoor van essentieel belang. Wil de psychiater toekomstbestendig zijn, dan is het zaak om zich goed te bekwamen in de retorica, dialectica en debatkunde.

Waarom Coaching en intervisie onder begeleiding in de opleiding psychiatrie?

(De cursus is bedoeld voor de AIOS die bijna klaar zijn me de opleiding)

Coaching volgen vlak vóór de afronding van de opleiding werkt mogelijk preventief tegen problemen in de toekomst. Vaak komt coaching pas in beeld als de problemen al zijn ontstaan. Bovendien zijn de AIOS vlak voor de afronding van hun opleiding bezig met hun nieuwe rol als psychiater. Zij hebben vragen hoe deze in te vullen; daarbij is bezieling van belang. Dit is belangrijker geworden in deze tijd van veranderingen, eisen, bureaucratie en onzekerheid.

GGz Centraal wil de AIOS in de laatste fase van hun opleiding een leertraject aanbieden, dat gericht is op de overgang van het assistentschap naar het zelfstandig uitoefenen van het vak als psychiater.

Doel is dat de AIOS bij het afronden van de opleiding:

  • Zich bewust zijn van de positie die zij willen innemen als psychiater binnen het eigen werkveld/team, maar ook binnen de medisch-specialistische en maatschappelijke context.

  • Weten welke competenties nodig zijn om die positie in te nemen, en welke bij hen sterk en minder sterk ontwikkeld zijn.

  • Actief experimenteren met het vergroten van de competenties.

  • Vertrouwd raken met (blijvend) reflecteren op het persoonlijk-professioneel functioneren.

  • Zich door bovenstaande goed toegerust voelen om het vak als psychiater uit te oefenen (‘workproof’), met behoud van gezondheid en werkplezier.

Sollicitatie en contact

GGz Centraal

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

GGz Centraal
Utrechtseweg 266
3818 EW Amersfoort

tel.: 033-4609609