Psychiatrische psychotherapie bij volwassenen Zwaluw & Enk, het Expertisecentrum voor persoonlijkheidsstoornissen

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

De Zwaluw en Enk is een expertisecentrum op locatie Zon en Schild, Amersfoort, dat zich richt op de behandeling van patiënten met een persoonlijkheidsstoornis.

Ons centrum heeft een lange traditie in psychodynamische psychotherapie bij patiënten met een persoonlijkheidsstoornis. Tegenwoordig bieden wij naast psychodynamische psychotherapie een uitgebreid palet aan behandelingen, waaronder klinische psychotherapie, dagklinische psychotherapie (beiden psychotherapeutisch milieu), schemagerichte deeltijd, resocialiserende-structurerende deeltijd, ambulante psychotherapiegroepen en individuele psychotherapie. Verder hebben we een uitgebreid trainingsgericht aanbod, waaronder VERS 1 en 2, stabilisatiecursus PTSS (“vroeger en verder”), ADHD-training, en G-training.

Binnen ons Centrum lopen we voorop met het bieden van Blended Care door E-health te integreren binnen onze behandelprogramma’s.

Folder van Zwaluw & Enk:
http://www.ggzcentraal.nl/binaries/content/assets/website/merken/innova/opleidingen/a-opleiding/2013.01.03-keuzestage-zwaluw--enk.pdf

Verhaal uit de praktijk - Interview Laura van Riel, aios:
http://www.ggzcentraal.nl/binaries/content/assets/website/merken/innova/opleidingen/a-opleiding/2013.01.03-interview-laura-van-riel.pdf

27 patiënten klinische psychotherapie
27 patiënten dagklinische psychotherapie
27 deeltijdpatiënten
500 ambulante patiënten

Sollicitatie en contact

Neem dan contact met mw. H. du Mortier, psychiater.Voor meer informatie tel 030-4609583.
Bgg kun je contact opnemen met Ingrid de Bruine, secretaresse, telefoon 033-4609 829, i.debruine@ggzcentraal.nl.

Per jaar is er ingaand in oktober 1 plek beschikbaar. We zoeken enthousiaste aios met affiniteit voor patiënten met vooral cluster–B- en C-persoonlijkheidsstoornissen en affiniteit voor psychotherapie. Gezien het groepsgerichte karakter van de stage zoeken we AIOS die het een uitdaging vinden om teamgericht te werken.

GGz Centraal

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

GGz Centraal
Utrechtseweg 266
3818 EW Amersfoort

tel.: 033-4609609