Klinische volwassenenpsychiatrie Langerdurende Behandeling

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Langerdurende Behandeling is een uitdagend gebied waar veel ontwikkelingen plaatsvinden.
Het behandelprogramma Langerdurende Behandeling heeft als belangrijkste doel: patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA), sociale en gedragsproblemen, die langerdurend zorg en begeleiding nodig hebben, behandelen vanuit het herstelprincipe. Zorgpaden worden in een getrapt “stepped care”-model opgebouwd waarvoor bewijs (Evidence-Based Medicine) bestaat ten aanzien van de effectiviteit. Het doel is het bieden van behandeling en begeleiding bij het leren omgaan met beperkingen als gevolg van de stoornis.

De aios kan zelfstandig het team aansturen (onder supervisie/mentoraat) en kan zo alvast oefenen in de rol van psychiater binnen een team die zorg biedt aan patiënten met EPA.

Sollicitatie en contact

Ben jij geïnteresseerd in deze stage, dan kun je contact opnemen met dhr. P.R. Doornebal, opleider aandachtsgebied volwassenen via r.doornebal-bakker@ggzcentraal.nl.
Bgg kun je contact opnemen met Ingrid de Bruine, secretaresse, telefoon 033-4609 829, i.debruine@ggzcentraal.nl.

GGz Centraal

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

GGz Centraal
Utrechtseweg 266
3818 EW Amersfoort

tel.: 033-4609609