Klinische volwassenenpsychiatrie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deelprogramma Stemmingsstoornissen: doelstelling en doelgroep

Het deelprogramma stemmingsstoornissen is een apart onderdeel van een grotere opnamekliniek. Het doel van het deelprogramma is te voorkomen dat stemmingsstoornissen voortduren of steeds terug dreigen te keren; de patiëntenpopulatie kenmerkt zich door een zekere complexiteit en een bepaalde mate van therapieresistentie.

Folder van Zorglijn Stemmingsstoornissen:
http://www.ggzcentraal.nl/binaries/content/assets/website/merken/innova/opleidingen/a-opleiding/2013.03.15-keuzestage-johannesbos.pdf

Informatie over de afdeling

RCV Het Johannesbos ligt op Landgoed Veldwijk, waar ook een groot aantal andere stages van de A-opleiding van GGZ Centraal zijn gevestigd en waar de A-opleider is gehuisvest.
Landgoed Veldwijk is een gemoderniseerd instellingsterrein in Engelse landschapsstijl en ligt op 1 minuut lopen van station Ermelo.

De eigen caseload is ongeveer 10 patiënten op open bedden en 4 patiënten in OVDB. Er is continuïteit van behandelaar (aios) tussen de verschillende milieus.

Ben je geïnteresseerd?

Ben jij geïnteresseerd in deze stage, dan kun je contact opnemen met dhr. dr. P.R. Doornebal, opleider aandachtsgebied volwassenen via r.doornebal-bakker@ggzcentraal.nl, of de stage-opleider dhr. R. van der Zwaard r.vanderzwaard@ggzcentraal.nl, tel. 0341-566780.
Bgg kun je contact opnemen met Ingrid de Bruine, secretaresse, telefoon 033-4609 829, i.debruine@ggzcentraal.nl.

GGz Centraal

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

GGz Centraal
Utrechtseweg 266
3818 EW Amersfoort

tel.: 033-4609609