Volwassenpsychiatrie Forensische psychiatrie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

De stage forensische Psychiatrie en Intensieve Behandeling vindt plaats op de afdeling De Boog, binnen het programma ZIB/FPA (Zeer Intensieve Behandeling/ Forensische Psychiatrische Afdeling) op het terrein in Warnsveld ;De ZIB/FPA heeft 54 klinische bedden, 30 ZIBen 24 FPA.

Afdeling De Boog bestaat uit de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA), de Zeer Intensieve Behandeling (ZIB) en polikliniek De Boog.
FPA: Deze opnameafdeling is voor volwassenen met psychiatrische problemen die mede daardoor met justitie in aanraking zijn gekomen. Vaak is er sprake van een strafrechtelijke maatregel. De term ‘forensisch’ heeft betrekking op deze justitieachtergrond.
ZIB: De ZIB is een opnameafdeling voor volwassenen uit het GGNet-gebied die te kampen hebben met complexe psychiatrische problemen. Er is geen justitiële achtergrond. U bent niet in aanraking geweest met justitie. U wordt vaak opgenomen met een Rechtelijke Machtiging.
Polikiniek De Boog: Hier kunt u terecht als u 18 jaar of ouder bent, en als uw psychosociale of psychiatrische problemen leiden tot agressief of ander problematisch gedrag. Hierdoor bent u met politie en justitie in aanraking gekomen, of dreigt u hiermee in aanraking te komen.
Contact GGNet ZIB/FPA De Boog - Zeer Intensieve Behandeling en Forensisch Psychiatrische Afdeling Bezoekadres: Vordenseweg 12, 7231 PA Warnsveld Postadres: Postbus 2003, 7230 GC Warnsveld Telefoonnummer: (0575) 58 08 43

Sollicitatie en contact

Prof. Dr. JW Hummelen, stage begeleider
tel 0575-580843

mevr. Dr. C.A. van Boeijen, opleider aandachtsgebied volwassenen GGNet
tel 055-5262629 / 06-22066943

GGNet

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

GGNet
Albert Schweitzerlaan 31
7334 DZ Apeldoorn

tel.: 0553686380