Volwassenpsychiatrie Ziekenhuispsychiatrie Zutphen/Winterswijk

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Er zijn patiënten opgenomen op het RGC (open afdeling) met problematiek op het grensvlak van somatiek en psychiatrie. Specifiek zijn er bedden ten behoeve van ECT behandeling en behandeling van eetstoornissen. In overleg kan geparticipeerd worden in uitvoeren van ECT behandeling.


Het Centrum voor Psychosomatiek betreft een poliklinische samenwerking rondom somatisch zieke patiënten. Inhoudelijk betreft het diagnostiek en behandeling van psychiatrische aandoeningen bij somatisch zieke mensen, bijvoorbeeld met chronische aandoeningen, daarnaast onder andere de POP-poli (Psychiatrie Obstetrie en Pediatrie - psychiatrische problematiek bij kinderwens, zwangerschap en kraambed), poli Onbegrepen Lichamelijke Klachten (OLK), diabetespoli, en samenwerking met de specialistische programma’s eetstoornissen en seksuologie.

 

 

Sollicitatie en contact

dhr. drs. J.J. Aten of mevr. drs. SA vd Laan, stage opleiders ziekenhuispsychiatrie
0575-721121
mevr. Dr. CA van Boeijen, opleider aandachtsgebied volwassenen GGNet
 055-5262629 / 06-22066943
dhr. Dr. P. Naarding, opleider aandachtsgebied ouderen GGNet
055-3686211 / 06-13279335   
 

GGNet

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

GGNet
Albert Schweitzerlaan 31
7334 DZ Apeldoorn

tel.: 0553686380