Ouderenpsychiatrie Ambulante ouderenpsychiatrie Ouderenpsychiatrie

Wat gaat de aios leren?

Vanwege het veel voorkomen van somatische problematiek is diagnostiek en behandeling van de complexe problemen een belangrijk leerdoel; geprotocolleerde en gestructureerde neuropsychiatrische, neuropsychologische en sociaal-psychiatrische diagnostiek; indicatiestelling met betrekking tot verder zorgtraject; psychofarmacologisch en somatisch gerichte behandelvormen, waaronder ECT; resocialisatie; problemen rond levensfase, (rouw)verwerking en levensbeëindiging; psycho-educatie; ondersteuning van zelfzorg en mantelzorgsystemen; leiding/coaching multidisciplinair team; samenwerkingsverbanden in de ouderenpsychiatrie. Psychotherapie op indicatie of speciaal verzoek; bijvoorbeeld interpersoonlijke psychotherapie bij depressies. Hiertoe zou een specifiek opleidingstraject kunnen worden ingericht.

De aios heeft wekelijks één uur werkbegeleiding / supervisie van de stage-opleider. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van de Korte Klinische Beoordeling ( KKB) en de overige onderdelen van het electronische portfolio.

 Deeltijd opleiding is voor de aios mogelijk voor 80%.

 Het contact met de opleider aandachtsgebied vindt twee maal per jaar plaats. Hij participeert ook nadrukkelijk in het onderwijsprogramma.

 De dossiervorming vindt plaats binnen het elektronisch patiëntendossier dat door heel GGNet gebruikt wordt.  Het secretariaat heeft  twee fulltime medewerkers. 

De aios beschikken over een eigen kamer. Zij hebben via de PC toegang tot internet, tot het centrale EPD en tot het geautomatiseerde systeem van het lab. Zij worden ondersteund door het secretariaat. Zij kunnen gebruik maken van een elektronische bibliotheek (OVID).

 De somatiek wordt door de aios zelf geregeld, dit in overleg met de supervisor. Gezien de aard van de stage zal het veelal in samenspraak met de consulent klin geriater plaatsvinden.  Uiteraard kunnen ook consulten bij andere specialismen worden aangevraagd. Aan de A-opleiding is een neuroloog verbonden die laagdrempelig geconsulteerd kan worden.

 Bij afwezigheid van de supervisor nemen de andere psychiaters die werkzaam zijn binnen GGNet Ouderenpsychiatrie, Apeldoorn/Zutphen waar.

Sollicitatie en contact

dhr. Drs. FM Bekker, stage-opleider RGC Zutphen en opleider ECT
tel. 0575-721122 

mevr. Drs. H. van Eyk en dhr. Drs. R. Mellink, beide stage-opleider RGC Apeldoorn
tel. 055-3686440

dhr. Dr. P. Naarding, opleider ouderenpsychiatrie GGNet
tel. 055-3686211 / 06-13279335

GGNet

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

GGNet
Albert Schweitzerlaan 31
7334 DZ Apeldoorn

tel.: 0553686380