Differentiatiestage Vestibulologie

Aanvang: 
20-12-2016

Wat gaat de aios leren?

De differentiant krijgt de mogelijkheid om nader kennis te maken met de kliniek van de duizelige patiënt. Samen met de stagebegeleider beoordeelt de differentiant in het Apeldoorns Duizeligheidscentrum (ADC) patiënten met een grote variëteit aan vestibulaire stoornissen. Het ADC is een multidisciplinair centrum waarbij door een KNO-arts en neuroloog gezamenlijk ca. 1200 nieuwe patiënten per jaar worden gezien, zowel uit eigen regio als second opinions van elders (www.duizeligheidscentrum.nl).

Hoe ga ik leren?

De differentiant participeert in het multidisicplinaire spreekuur voor duizelige patiënten. Daarnaast kan op de functie-afdeling ervaring worden opgedaan met zowel reguliere vestibulaire testen (calorisch onderzoek, rotatie-onderzoek, Dix-Hallpikemanoeuvre) als geavanceerde vestibulaire diagnostiek, zoals bijvoorbeeld posturografie, video-HIT en VEMP. De differentiant krijgt de gelegenheid zich, samen met de stagebegeleider, te bekwamen in therapeutische interventies zoals canalith repositiemanoeuvres, vestibulaire revalidatie, intratympanale behandeling van M. Meniere en chirurgische obliteratie van het posterieure semicirculaire kanaal bij therapieresistente BPPD. 

Deze differentiatie vestibulologie kan, indien gewenst, gecombineerd worden met de differentiatie otologie (zie ‘Differentiatie otologie’).

Sollicitatie en contact

Aanvangmogelijkheden stage:
in overleg

Eisen aan sollicitant: minimaal 4e jaars AIOS KNO-heelkunde bij aanvang. Het verdient aanbeveling voorafgaand aan de stage de Maastrichtse cursus ‘Kliniek van Duizeligheid en Evenwichtsstoornissen’  gevolgd te hebben.

Contactgegevens opleiders Gelre ziekenhuizen
Afdeling KNO-heelkunde
Postbus 9014
7300 DS Apeldoorn
Tel: 055 - 581 81 93

De afdeling KNO-heelkunde in Gelre ziekenhuizen Apeldoorn maakt als B-opleiding deel uit van de OOR Utrecht.

dhr. dr. Tj.D. Bruintjes
email t.bruintjes@gelre.nl

Gelre Ziekenhuizen

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Utrecht UMCU, OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Gelre Ziekenhuizen
Albert Schweitzerlaan 31
7334 DZ Apeldoorn

tel.: 055 58 18 181