Differentiatiestage Aangezichtschirurgie

Aanvang: 
20-12-2016

Wat gaat de aios leren?

De differentiant maakt kennis met diverse onderdelen van het deelgebied aangezichtschirurgie. Samen met de stagebegeleider beoordeelt en opereert de differentiant patiënten met vormafwijkingen van de neus, vormafwijkingen van de oorschelp, alsook patiënten met huidtumoren en littekens in het aangezicht. Daarnaast wordt een deel van de tijd besteed aan ‘gewone’ KNO-heelkunde.

Specifieke ingrepen: rhinoplastiek (in- en uitwendige benadering), otoplastiek, excisie van huidtumoren in het aangezicht,  reconstructie van huiddefecten en correctie van littekens in het aangezicht.

Hoe ga ik leren?

De differentiant is in principe twee dagen per week, op dinsdag en donderdag, werkzaam. De werkzaamheden worden verdeeld over de polikliniek, poliklinische operatiekamer (POK) en het OK-complex, waarbij gedacht kan worden aan 2 dagdelen ingrepen (zowel op OK als de POK) en 2 dagdelen polikliniek.

De differentiant is aanwezig bij de wekelijkse patiënten-/complicatiebespreking, bij de multidisciplinaire bespreking huidtumoren en bij de PA-bespreking.

Sollicitatie en contact

Aanvangmogelijkheden en duur van de stage: in overleg

Eisen aan sollicitant: minimaal 4e jaars AIOS KNO-heelkunde bij aanvang

De afdeling KNO-heelkunde in Gelre ziekenhuizen Apeldoorn maakt als B-opleiding deel uit van de OOR Utrecht.

Contactgegevens opleiders Gelre ziekenhuizen
Afdeling KNO-heelkunde
Postbus 9014
7300 DS Apeldoorn
Tel: 055 - 581 81 93

dhr. dr. Tj.D. Bruintjes
email t.bruintjes@gelre.nl

Gelre Ziekenhuizen

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Utrecht UMCU, OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Gelre Ziekenhuizen
Albert Schweitzerlaan 31
7334 DZ Apeldoorn

tel.: 055 58 18 181