Keuzestage Wetenschap Onderzoeksstage Medicatieveiligheid

Aanvang: 
21-02-2017
Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Algemene beschrijving stage:
Het vakgebied medicatieveiligheid houdt zich bezig met onderzoek naar veiligheid van medicatie en vervolgens het gebruiken van die onderzoeksresultaten voor het veilig toepassen van medicatie bij de behandeling van patiënten. Medicatie vormt een effectief kernonderdeel bij de behandeling van de meeste aandoeningen. Naast positieve effecten kunnen geneesmiddelen echter ook schade veroorzaken. Deze schade omvat zowel intrinsieke als extrinsieke toxiciteit. Intrinsieke toxiciteit wordt veroorzaakt door het geneesmiddel zelf: elk geneesmiddel kan bijwerkingen veroorzaken, ook bij volledig juist gebruik. Deze bijwerkingen zijn niet vermijdbaar, maar door tijdige detectie kan vaak wel onnodige schade voorkomen worden. Extrinsieke toxiciteit wordt veroorzaakt door de handelingen die zorgverleners en patiënten uitvoeren met de medicatie. Deze toxiciteit wordt veroorzaakt door medicatiefouten. Medicatiefouten komen veel voor, maar hoeven niet altijd tot schade te leiden. Maar als ze wel tot schade leiden, dan is die schade vaak ernstig.

De onderzoekslijn Medicatieveiligheid is een actieve onderzoekslijn, waarin op dit moment 8 promovendi onderzoek doen en waarbinnen daarnaast nog enkele kleinere onderzoeken lopen. De onderzoekslijn staat onder de bezielende leiding van Prof. Dr. Patricia van den Bemt, die haar sporen op gebied van onderzoek naar medicatieveiligheid ruim verdiend heeft. Zo is het bekende HARM-onderzoek door haar opgezet. De onderzoekslijn wordt gekenmerkt door het gebruik van epidemiologische methoden en heeft een duidelijke link naar de andere onderzoekslijn van de apotheek, de klinische farmacologie.

Tijdens de stage wordt de AIOS begeleid in het opzetten, uitvoeren en rapporteren van onderzoek op gebied van medicatieveiligheid. Een publicatie in een peer reviewed tijdschrift is het eindproduct.

Werkzaamheden stage:
Bij de begeleiding van registratie onderzoek op gebied van onze onderzoekslijn Medicatieveiligheid kan de AIOS zowel een eigen onderwerp aandragen als aansluiten bij een van de onderzoeken in de onderzoekslijn. De onderzoekslijn richt zich op de volgende focusgebieden:

 • Informatie technologie, bijvoorbeeld de inzet van e-technologie ter verbetering van therapietrouw
 • Medicatie overdracht, bijvoorbeeld medicatie overdracht bij opname op en ontslag van de ICU
 • Specialistische farmaceutische zorg, bijvoorbeeld de bijdrage die een klinisch ziekenhuisapotheker aan medicatieveiligheid kan leveren.

De volgende (ex-)promovendi kunnen je alles vertellen over de begeleiding door Patricia van den Bemt en wat het Erasmus MC meer te bieden heeft op het vlak van onderzoek naar medicatieveiligheid: Liesbeth Bosma (l.bosma@hagaziekenhuis.nl), Erwin Vasbinder (erwinvasbinder@gmail.com), Albert Dreijer (a.dreijer@rdgg.nl) en Rianne Zaal (r.zaal@erasmusmc.nl).

De begeleiding bestaat uit: opstellen protocol en indiening CWZO/METC, wekelijks (of naar wens in andere frequentie) overleg gedurende de uitvoerfase van het onderzoek, ondersteuning data-analyse en begeleiding bij schrijven artikel.

Gevraagde competenties:

 • Projectmatig kunnen werken
 • Enthousiasme ten aanzien van medicatieveiligheid
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Ervaring met onderzoek strekt tot aanbeveling

Show-and-tell

Eerdere ervaringen:
Alle (ex-)AIOS zijn enthousiast over de opleiding en kunnen benaderd worden voor nadere vragen: Alan Abdulla (a.abdulla@erasmusmc.nl), Lotte Sebek (l.sebek@erasmusmc.nl), en Linda Franken (l.franken@erasmusmc.nl).
De volgende (ex-)promovendi kunnen je alles vertellen over de begeleiding door Patricia van den Bemt en wat het Erasmus MC meer te bieden heeft op het vlak van onderzoek naar medicatieveiligheid: Liesbeth Bosma (l.bosma@hagaziekenhuis.nl), Albert Dreijer (a.dreijer@rdgg.nl), Marieke Ebbens (m.m.ebbens@lumc.nl), Florine Berger (f.berger@erasmusmc.nl) en Rehana Rahman (r.rahman@erasmusmc.nl).

Beschrijving opleiding tot ziekenhuisapotheker:

De opleidingsgroep bestaat uit 20 ziekenhuisapothekers, vier poliklinisch apothekers, twee QA-apothekers, een apotheker farmaceutische analyse Apotheek A15 en een internist-nefroloog/klinisch farmacoloog. Opleider is Prof. Dr. Patricia van den Bemt en plaatsvervangend opleider Dr. Rianne Zaal. De omvang van deze groep maakt allerlei samenwerkingsverbanden mogelijk die ook ten volle benut worden. De werkcultuur is uitgesproken Rotterdams: we houden van aanpakken.
We onderscheiden ons vooral ten aanzien van de volgende zaken:

 • Actieve invulling behandelaarschap middels ziekenhuisapothekers werkzaam op alle klinische afdelingen
 • Kinderfarmacologie: in het Sophia Kinderziekenhuis word je opgeleid in de kindergeneeskunde in volle omvang
 • Oncologie: het Erasmus MC Kankerinstituut biedt oncologische topzorg
 • Apotheek A15: volledig geoutilleerde bereidingsapotheek; state of the art bereiden en farmaceutische analyse.
 • TDM en toxicologie: volledig uitgerust laboratorium met onder andere LC-MS
 • Opleiding tot klinisch farmacoloog
 • Klinisch Geneesmiddel Onderzoek: professioneel ingericht met bijzondere expertise op gebied van IMPD beoordeling.
 • Onderzoekslijnen Klinische Farmacologie en Medicatieveiligheid.

Sollicitatie en contact

Begeleider: Prof. Dr. Patricia van den Bemt

Contactgegevens voor meer informatie:

Email: p.vandenbemt@erasmusmc.nl
Telefoon: 010-7033202

 

Erasmus Medisch Centrum

Erasmus MC: met meer dan 70 opleidingen een van de grootste medische opleidingscentra in Nederland.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

tel.: 010 70 40 704
website: http://www.erasmusmc.nl/nl-nl/onderwijs