Differentiatiestage Multiple sclerose een klinische en/of wetenschappelijke stage voor MS bij kinderen en volwassenen, NMO, NeuroSarcoidose en MS mimicks

Aanvang: 
03-11-2017
Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Tijdens de stage zullen vooral patienten worden gezien met de volgende ziektebeelden:

MS bij volwassenen en kinderen, neuromyelitis optica (NMO), anti-MOG ziekten, CLIPPERS, Neuro-Sarcoidose, Neuro-Behcet.

Superviserende neurologen zijn: T. Siepman, B. Wokke, R. Neuteboom en R.Q. Hintzen

Medisch handelen

 • Volledig in kaart brengen van de patiënt en indien beschikbaar gegevens van aanvullend onderzoek en interpretatie hiervan
 • Opstellen van een differentiaal diagnose, indicatie van aanvullend onderzoek en behandelplan
 • Stroomlijnen van begeleiding van patiënt met zowel neurologische als niet neurologische problematiek

Kennis en wetenschap

 • Kennis van de 1e en 2e lijns medicatie en overwegingen voor een adequate keuze
 • Begrip van algemene immunologische principes
 • Begrip van behandel overwegingen van auto-immuun ziekten/neurologische betrokkenheid van systeemziekten anderszins

Communicatie

 • Met patiënt en familie van patiënt over de ziekte en verschillende behandelmogelijkheden en overwegingen
 • Met supervisoren en specialisch verpleegkundigen neuro-immunologie over diagnose en beleid van de patiënt
 • Met andere zorgverleners  en specialisten (huisarts, fysiotherapie, revalidatie, urologie)
 • Heldere communicatie naar verwijzend specialist over tot stand komen van diagnose en behandeladvies

Samenwerking

 • Werken in teamverband met supervisor,  specialistisch verpleegkundigen en andere zorgverleners/specialisten. Zorg rondom patiënt zo optimaal mogelijk organiseren
 • Gecombineerd spreekuur doen met de specialistisch verpleegkundigen, waarbij de verpleegkundige de controle patiënten eerst ziet en nieuwe patiënten aansluitend aan de AIOS ziet.

Organisatie

 • Eigen spreekuur (tijdige voorbereiding, beperken uitloop, duidelijke en tijdige statusvoering en brieven)
 • Patiënten met nieuwe klachten/verdenking schub planning rondom beoordeling en eventuele (dag)opname voor behandeling of aanvullende diagnostiek

Maatschappelijk handelen

 • Anticiperen (zoals aanpassingen) en bespreken van consequenties van chronische ziektebeelden met progressieve beperking op leven en omgeving van patiënt

Hoe ga ik leren?

 • het centrum heeft een landelijke functie voor MS, MS bij kinderen en NMO; het spectrum aan patient problemen is zeer gevarieerd, interessant en leerzaam
 • er wordt multidisciplinair gewerkt, u krijgt de mogelijkheid kennis te maken met samenwerkende disciplines zoals oogheelkunde, urologie en revalidatie geneeskunde
 • het MS centrum ErasMS heeft een sterk translationeel karakter-u leert nadenken wat er werkelijk op biologisch gebied in uw patient zich afspeelt; en hoe deze ziekte processen zo efficient en veilig mogelijk te lijf te gaan
 • u leert communiceren met patienten en hun naasten over complexe neuroimmunologische problematiek, en de problematiek van chronische neurologische ziekten in het algemeen
 • u leert op een kritisch academische wijze nadenken over wat werkelijk nuttig is voor uw patient, afgebakend van wat door maatschappelijke hypes, marktwerking in de geneeskunde en invloed van industrie wordt ingegeven 

Show-and-tell

 • MS algemeen, maar ook aggressieve vormen van MS, zeldzame varianten, erfelijke vraagstellingen, zwangerschapsproblematiek
 • MS bij kinderen
 • NMO
 • multidisciplinair program
 • intensief en kritisch leren beoordelen MRI scans
 • leren van de processen binnen samenwerkende disciplines zoals oogheelkunde, urologie en revalidatie geneeskunde
 • leren denken over de biologische processen van de ziektebeelden, mn op immunologisch gebied-alsmede de werking van de moderne immuun-therapie
 • kritisch academische benadering
 • werken in hun sterk gemotiveerd gezellig team

Samenwerkende instellingen

Rijndam Revalidatie Rotterdam

Sollicitatie en contact

Bij vragen of verdere interesse kunt u zich wenden tot: Prof. Dr. Rogier Q. Hintzen, afd Neurologie , Erasmus MC, gsm 0621823988, email: r.hintzen@erasmusmc.nl

Erasmus Medisch Centrum

Erasmus MC: met meer dan 70 opleidingen een van de grootste medische opleidingscentra in Nederland.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

tel.: 010 70 40 704
website: http://www.erasmusmc.nl/nl-nl/onderwijs