Differentiatiestage Hepatologie Hepatologie

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Intensieve kennismaking met de klinische hepatologie met focus op gedecompenseerde cirrose, evaluatie voor levertransplantatie, levertumoren, hepato-renaal syndroom en varicesbloedingen.

Er wordt polikliniek levertumoren gedaan.
Aantal opnames per maand: circa 80 voor twee aios.
Integraal onderdeel van de stage is het begeleiden van de eigen patiënten tijdens de ingrepen op de MDL-endoscopie en interventie radiologie, op die manier neemt de aios kennis van de aard en de inhoud van de diverse endoscopische ingrepen en verrichtingen.

MDI maakt deel uit van het besturingsthema Dijkzigt. Afdelingshoofd MDL is prof.dr.E.J.Kuipers, tevens afdelingshoofd interne geneeskunde. De afdeling is georganiseerd naar locaties, iedere locaties heeft een medisch coördinator en een unithoofd. De medisch coördinatoren zijn voor de kliniek dr.R.A. de Man, voor de polikliniek Prof.dr.H.J..Metselaar, voor het lab MDL prof.dr.M.P.Peppelenbosch en voor de MDL endoscopie prof.dr.M.J.Bruno.
Naar inhoud worden binnen de MDL twee sectoren onderscheiden: de sector Maag, Darm (sector hoofd Prof.dr.M.J.Bruno) en de sector lever (sectorhoofd prof.dr.H.L.A. Janssen).
Opleider is dr.R.A. de Man, waarnemend opleider, mw.dr.C.J. van der Woude.

Kwaliteits indicatoren zijn:
- Jaarlijkse evaluatie van gehele staf door aios
- Jaarlijkse Direct en Set-Q
- Stage evaluatie na afloop van iedere stage door aios en gerichte bijsturing op verbeterpunten
- Opleidingsvisitatie MDl erkenning voor 5-jaar tot 2014
- Kwaliteitsvisitatie MDL
- Interne Niaz visitatie MDL
- Exit gesprekken aios bij registratie

Sollicitatie en contact

Aanvang 1/1, 1/5, 1/9 van ieder jaar.
Sollicitaties via dr. R. A. de Man, opleider MDL.
Contact: r.deman@erasmusmc.nl

Erasmus Medisch Centrum

Erasmus MC: met meer dan 70 opleidingen een van de grootste medische opleidingscentra in Nederland.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum
's Gravendijkwal 230
3015 CE Rotterdam

tel.: 010 70 40 704
website: http://www.erasmusmc.nl/onderwijs/