Differentiatiestage Hepatologie Transplantatie hepatologie

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Intensieve kennismaking met de klinische transplantatie hepatologie met focus op selectie en indicatie, per en post-operatieve zorg, immuun suppressie en infecties en aspecten van lange-termijns nazorg. In overleg kan mee gedaan worden met de polikliniek, er zijn ruim 450 patienten in nazorg. Het rotterdams levertransplantatie programma transplanteert 45-55 volwassenen per jaar, er is ook een living-related lever programma Integraaal onderdeel van de stage is het begeleiden van de eigen patiënten onmiddellijk na de operatie op IC (consulenten functie) en op de transplantatie afdeling (“MDL aios in the lead”) alsook beoordeling van acute hepatologie aan de SEH. De aanpak van behandeling en nazorg is sterk multidisciplinair van aanpak met gezamenlijke visites met transplantatie hepatoloog en chirurg.

MDl maakt deel uit van het besturingsthema Dijkzigt. Afdelingshoofd MDL is prof.dr.E.J.Kuipers, tevens afdelingshoofd interne geneeskunde. De afdeling is georganiseerd naar locaties, iedere locaties heeft een medisch coördinator en een unithoofd. De medisch coördinatoren zijn voor de kliniek dr.R.A. de Man, voor de polikliniek Prof.dr.H.J..Metselaar, voor het lab prof.dr.M.P.Peppelenbosch en voor de MDL endoscopie prof.dr.M.J.Bruno.
Transplantatie patiënten zijn onmiddellijk na transplantatie opgenomen op de transplantatie afdeling die onderdeel uit maakt van de afdeling Heelkunde.
Naar inhoud worden binnen de MDL twee sectoren onderscheiden: de sector Maag, Darm (sector hoofd Prof.dr.M.J.Bruno) en de sector lever (sectorhoofd prof.dr.H.L.A. Janssen).
Opleider is dr.R.A. de Man, waarnemend opleider, mw.dr.C.J. van der Woude.

Kwaliteits indicatoren zijn:
- jaarlijkse evaluatie van gehele staf door aios
- jaarlijkse Direct en Set-Q
- Stage evaluatie na afloop van iedere stage door aios en gerichte bijsturing op verbeterpunten
- Opleidingsvisitatie MDl erkenning voor 5-jaar tot 2014
- Kwaliteitsvisitatie MDL
- Interne Niaz visitatie MDL
- Exit gesprekken aios bij registratie

Sollicitatie en contact

Aanvang 1/1, 1/5, 1/9 van ieder jaar
Sollicitaties via dr.R.A. de Man, opleider MDL.
Contact: r.deman@erasmusmc.nl

Erasmus Medisch Centrum

Erasmus MC: met meer dan 70 opleidingen een van de grootste medische opleidingscentra in Nederland.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

tel.: 010 70 40 704
website: http://www.erasmusmc.nl/nl-nl/onderwijs