Differentiatiestage Echografie Echografie

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Intensieve kennismaking met de abdominale  (contrast)echografie. Verdere uitbouw door participatie in ano-rectale echografie programma’s is mogelijk. Middels multidisciplinaire besprekingen correlatie van de bevindingen met beelden verkregen bij CT, MRI.

Tijdens de stage neemt de aios deel aan het zorgpad levertumoren. Iedere nieuw patient krijgt hier standaard een contrast echografie. Per week worden in dit zorgpad tot 5 nieuwe patiënten gezien.
Op jaarbasis verricht de afdeling MDL circa 4000 echografieen van lever en galwegen, er zijn drie state of the art Hitachi echo apparaten permanent bechikbaar voor de afdeling.

MDl maakt deel uit van het besturingsthema Dijkzigt. Afdelingshoofd MDL is prof.dr.E.J.Kuipers, tevens afdelingshoofd interne geneeskunde. De afdeling is georganiseerd naar locaties, iedere locaties heeft een medisch coördinator en een unithoofd. De medisch coördinatoren zijn voor de kliniek dr.R.A. de Man, voor de polikliniek Prof.dr.H.J..Metselaar, voor het lab prof.dr.M.P.Peppelenbosch en voor de MDL endoscopie prof.dr.M.J.Bruno.
Naar inhoud worden binnen de MDL twee sectoren onderscheiden: de sector Maag, Darm (sector hoofd Prof.dr.M.J.Bruno) en de sector lever (sectorhoofd prof.dr.H.L.A. Janssen).
Opleider is dr.R.A. de Man, waarnemend opleider, mw.dr.C.J. van der Woude.

Kwaliteits indicatoren zijn:
- jaarlijkse evaluatie van gehele staf door aios
- jaarlijkse Direct en Set-Q
- Stage evaluatie na afloop van iedere stage door aios en gerichte bijsturing op verbeterpunten
- Opleidingsvisitatie MDl erkenning voor 5-jaar tot 2014
- Kwaliteitsvisitatie MDL
- Interne Niaz visitatie MDL
- Exit gesprekken aios bij registratie

Sollicitatie en contact

Aanvang 1/1, 1/5, 1/9 van ieder jaar
Sollicitaties via dr.R.A. de Man, opleider MDL.
Contact: r.deman@erasmusmc.nl

Erasmus Medisch Centrum

Erasmus MC: met meer dan 70 opleidingen een van de grootste medische opleidingscentra in Nederland.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum
's Gravendijkwal 230
3015 CE Rotterdam

tel.: 010 70 40 704
website: http://www.erasmusmc.nl/onderwijs/