Differentiatiestage Cardioanesthesiologie Keuzemodule cardio-thoracale anesthesiologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

In het Thoraxcentrum van het Erasmus MC ondergaan jaarlijks ongeveer 1100 patiënten een open hart operatie (OHO). Dit grootste academische OHO patiënt volume, kent een grote verscheidenheid aan operatieve procedures.

• Als routine operaties aan het hart worden uitgevoerd: CABG, klep, CABG+klep, en aortachirurgische ingrepen (waaronder ingrepen met Li-Li perfusie en DHCA). Er is een groeiend aantal minimaal invasieve en hybride procedures, zoals mini AVR, minimaal invasieve MVP en TAVI (percutane aortaklep plaatsing).
• Het Thoraxcentrum van het Erasmus MC is daarnaast ook een congenitaal hartcentrum waar congenitale hartchirurgie wordt verricht bij patiënten variërend in leeftijd van neonaat tot volwassene.
• In het Thoraxcentrum worden tevens hart- en longtransplantaties verricht, waarbij het Erasmus MC het enige ziekenhuis in Nederland is, waar ook kinderharttransplantaties mogen plaatsvinden.
• Deze transplantatie faciliteit brengt met zich mee dat er ook kunst steunharten worden geplaatst (LVAD, RVAD en bi-VAD) als “bridge to transplant” en eventueel “destination therapy”.
• Ook wordt kunstlong ondersteuning (ECMO, ECLS) toegepast.
• Daarnaast kent het centrum de functie van “Drowning centre”.

Naast het gevarieerde hartchirurgische programma kent het Thoraxcentrum van het Erasmus MC een groeiende aantal patiënten die longchirurgie moeten ondergaan. Per jaar wordt bij zo’n 250 volwassen patiënten een longingreep verricht, waarvan de meeste patiënten middels een VATS techniek worden geopereerd.
Naast dit thoraxchirurgische programma bestaat er een cardiologisch interventie programma met interventies wegens coronaria lijden (PCI), kleplijden (TAVI en Mitraclip) en ritmestoornissen (ECV, EFO, ICD, PV-ablatie en VT ablatie).
De sector cardio-thoracale anesthesiologie levert de benodigde peri-operatieve zorg voor al deze ingrepen en interventies.
Daarnaast voert de sector wetenschappelijk onderzoek uit op verschillende onderzoekslijnen en verzorgt zij opleiding in het aandachtsgebied Thorax anesthesiologie.
Het aandachtsgebied Thorax-Anesthesiologie omvat in het Erasmus MC daarom de per- en peri-operatieve begeleiding van hart- EN longoperaties. De stage in het laatste jaar is bedoeld voor hen die zich na de opleiding geheel of gedeeltelijk willen wijden aan de cardiothoracale anesthesiologie.
De stage beoogt een basisopleiding te zijn, waarna veel voorkomende operaties aan hart en longen zelfstandig uitgevoerd kunnen worden. Ervaring met minder voorkomende ingrepen, meer ingewikkelde procedures en operaties bij kinderen kunnen na de opleiding in de constructie van een fellowship worden opgedaan.

Bij de afdeling anesthesiologie zijn ongeveer 65 stafleden werkzaam.
Binnen de sector Cardio-thoracale anesthesiologie zijn 10 stafleden werkzaam.

Bijlage: Elementen uit: “Opleiding tot Cardio-Anesthesioloog volgens de eisen van het Kwaliteitsbeleid Sectie Cardio-Anesthesiologie van de NVA 2010 (concept).”

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie over deze stage kunt kunt u contact opnemen met Dr. J. Hofland.

j.hofland.1@erasmusmc.nl

Arbeidsvoorwaarden: Een parttime aanstelling behoort tot de mogelijkheden, waarbij 80% als minimum wordt gezien.

Erasmus Medisch Centrum

Erasmus MC: met meer dan 70 opleidingen een van de grootste medische opleidingscentra in Nederland.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

tel.: 010 70 40 704
website: http://www.erasmusmc.nl/nl-nl/onderwijs