Differentiatiestage Allergologie/klinische immunologie Allergologie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

De allergologie is een poliklinisch vakgebied, waarbij de AIOS interesse voor immunologische processen combineert met zorg voor allergische kinderen, jongeren en volwassenen. De AIOS interacteert met dermatologen, KNO- en longartsen en werkt zij aan zij met kinderarts-allergologen in opleiding. Binnen dat netwerk is de internist-allergoloog de behandelaar met de generalistische visie, de analyticus, die kennis heeft van allergenen, aandoeningen en interventies. De allergologie biedt volop ruimte voor innovatie en onderzoek

De opleiding in het aandachtsgebied Allergologie vindt plaats in de laatste 2 jaar van de opleiding tot internist. Voor de organisatie van de algemene opleiding in de Interne Geneeskunde wordt naar elders verwezen.

Sollicitatie en contact

Sollicitaties te richten aan:
Prof. dr. R. Gerth van Wijk
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Bezoekersadres:
Erasmus MC gebouw Rochussenstraat
Burg. 's Jacobsplein 51
3015 CA Rotterdam

Tel. 010 7033981
Email r.gerthvanwijk@erasmusmc.nl

 

Erasmus Medisch Centrum

Erasmus MC: met meer dan 70 opleidingen een van de grootste medische opleidingscentra in Nederland.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum
's Gravendijkwal 230
3015 CE Rotterdam

tel.: 010 70 40 704
website: http://www.erasmusmc.nl/onderwijs/