Differentiatiestage Allergologie/klinische immunologie Allergologie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Er zijn twee opleidingsonderdelen:

1. Volledige differentiatie allergologie/immunologie - 24 maanden

De internist-allergoloog/klinisch immunoloog diagnosticeert en behandelt alle soorten aandoeningen van het immuunsysteem. Gedetailleerde kennis van de werking en pathofysiologische mechanismen van het immuunsysteem is de basis. Vanuit daar kunnen de ontstaanswijzen en behandeling van allergologische en immunologische ziektebeelden beredeneerd worden. Allergologie/immunologie is dus een analytisch vak waarbij men te maken krijgt met een breed palet van ziektebeelden.
Allergologische aandoeningen zijn vaak hoog-prevalent en vereisen doorgaans korte diagnose- en behandel trajecten. Immunologische aandoeningen zijn meestal zeldzaam en chronisch, waarbij men vaak ook pragmatisch te werk moet gaan. Voor een lijst met aandoeningen, zie het opleidingsplan https://www.internisten.nl/opleiden-tot-internist/opleiden-tot-internist/differentiaties/allergologie-immunologie.
Er is veel interactie met het laboratorium. Omdat de ziektes vaak een systemische uiting hebben, werkt men samen met alle mogelijke andere specialismes en is de expertise van de allergoloog/immunoloog veel gevraagd bij bijvoorbeeld multidisciplinaire overleggen.  
In het Erasmus MC werken één internist-allergoloog, vier internist-allergoloog/immunologen en drie internist-immunologen. Gemiddeld zijn er 2 tot 4 fellows tegelijk bezig met hun differentiatie.

 

Hoe ga ik leren?

De differentiatie omvat in totaal 24 maanden, uitgaande van een fulltime contract.
Deze periode wordt grofweg ingedeeld in 10 maanden waarin de nadruk ligt op allergologie en 10 maanden waarin de nadruk ligt op immunologie, en tenslotte 4 maanden voor een keuzestage. In het Erasmus MC is de vakgroep allergologie/immunologie echter gemengd en lopen de werkzaamheden door elkaar. De fellow heeft gedurende de 24 maanden altijd één vaste allergologie poli en één vaste immunologie poli zodat langdurige patiëntcontacten gewaarborgd zijn. Verder worden in de 24 maanden diverse gespecialiseerde poli’s gedaan voor telkens 4 maanden: bij de allergologie zijn dat de urticaria poli, immunotherapie en provocaties. Bij de immunologie zijn er een vasculitis poli, afweerpoli, mastocytose poli en een immuno-tox poli waarbij patiënten worden gezien die immunologische bijwerkingen hebben van b.v. checkpoint inhibitors. In totaal heeft elke fellow maximaal 4 dagdelen poli per week. Daarnaast beantwoorden de fellows om beurten de consultentelefoon waar zowel allergologie als immunologie vragen binnenkomen. Uiteraard is de fellow aanwezig bij de relevante multidisciplinaire overleggen.

Er worden korte stages gelopen bij KNO, dermatologie en indien gewenst longziekten. Ook is het mogelijk om mee te kijken bij de kinderallergologie, reumatologie of kinderimmunologie. Door de intensieve samenwerking met het laboratorium zijn er veel mogelijkheden tot translationeel onderzoek.

Aan het einde van de differentiatie kan een supervisiestage worden gedaan.

2.Keuzestage allergologie en/of immunologie – 4 of 8 maanden

Aangezien kennis van allergologische/immunologische aandoeningen van pas komt voor vele andere deelspecialismen, kan een keuzestage een nuttige aanvulling zijn op de differentiatie.
In overleg met de opleiders kan een op maat gemaakte stage worden ingericht, bestaande uit werk op de klinische afdeling, consulten, en/of poliklinisch werk op de poli’s allergologie en/of immunologie. De minimale stage duur is 4 maanden.

Voor verdere informatie: https://www.internisten.nl/opleiden-tot-internist/opleiden-tot-internist/differentiaties/allergologie-immunologie

 

Sollicitatie en contact

Sollicitaties te richten aan:

Dr. P.L.A. van Daele
Sector Allergologie en Klinische Immunologie, Rg5
Erasmus MC
Postbus 2040
3015 CA Rotterdam
Email: p.l.a.vandaele@erasmusmc.nl
Telefoon 010-7033981 of 06-14744860 (ma, di, vrij)

 

 

Erasmus Medisch Centrum

Erasmus MC: met meer dan 70 opleidingen een van de grootste medische opleidingscentra in Nederland.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

tel.: 010 70 40 704
website: http://www.erasmusmc.nl/nl-nl/onderwijs