Differentiatiestage Oncologie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Met in totaal 300 medewerkers is de afdeling interne oncologie van het Erasmus MC de grootste oncologie afdeling binnen Nederland. De afdeling staat garant voor hooggespecialiseerde, vaak tertiaire patiëntenzorg en heeft een vooraanstaande rol in klinisch wetenschappelijk onderzoek met als speerpunten: translationele kanker genomics en proteomics, translationele farmacologie en palliatieve en ondersteunende zorg.

Binnen de afdeling Interne Oncologie staat een enthousiast opleidingsteam voor u klaar dat zich tot doel heeft gesteld u op te leiden tot een hoog gekwalificeerde internist-oncoloog binnen een inspirerend en veilig opleidingsklimaat

 

De medische staf van het Erasmus MC bestaat uit 17 internist-oncologen en 7 internisten in opleiding tot internist-oncoloog (AIOS) en 3-4 artsen niet in opleiding tot specialist (ANIOS). De medische staf wordt ondersteund door nurse-practitioners. Daarnaast zijn in de afdeling een groot aantal oncologieverpleegkundigen werkzaam in de klinische en ambulante zorg. De psychosociale begeleiding van patiënten wordt verleend door directe zorgverleners, waar nodig aangevuld met begeleiding vanuit het psychosociaal zorgteam. De afdeling interne-oncologie is gesitueerd op zowel de centrumlocatie van het Erasmus MC als op locatie Daniel den Hoed. Tijdens de opleiding van 24 maanden zal de AIOS  18 maanden op de locatie Daniel den Hoed gestationeerd zijn en 6 maanden op de Centrum locatie.       
                                                
Naast de verplichte stages verzorgt het opleidingsteam gestructureerd mono- en multidisciplinair onderwijs.  Het monodisciplinair onderwijs is vooral bedoeld om verdere verdieping en inzicht te verschaffen in de systemische behandelingsmogelijkheden van diverse maligniteiten. Uiteraard zal ook worden ingegaan op de epidemiologische en pathofysiologische aspecten. Indien mogelijk zal aan de hand van de bespreking van zogenaamde landmarkstudies inzicht worden verschaft waarop ons evidence-based handelen is gebaseerd. Het monodisciplinaire onderwijs is complementair aan het OMBO-onderwijs (Onderwijs Multidisciplinaire Behandeling in de Oncologie) waarbij de nadruk meer ligt op de multidisciplinaire behandeling van maligniteiten. Verder verzorgt de afdeling onderwijs in de vorm van refereerlunches, researchbesprekingen en wetenschapsmiddagen. Tijdens de opleiding wordt stage gelopen op de afdeling radiotherapie en chirurgie. Participatie aan de consulentendienst waarbij de stafleden collega's in de perifere ziekenhuizen adviseren over patiëntgebonden problemen ten aanzien van diagnostiek, behandeling en nazorg  van oncologie patiënten, wordt gerealiseerd en als heel leerzaam/waardevol ervaren.

Sollicitatie en contact

Bij belangstelling voor een opleidingsplaats kunt u uw sollicitatie richten aan:
Dr. A. van der Gaast, opleider
Afdeling Interne Oncologie
Postbus 2040 3000 CA ROTTERDAM
Overige contactgegevens:
Tel. 010 7034447
Email:a.vandergaast@erasmusmc.nl

Erasmus Medisch Centrum

Erasmus MC: met meer dan 70 opleidingen een van de grootste medische opleidingscentra in Nederland.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum
's Gravendijkwal 230
3015 CE Rotterdam

tel.: 010 70 40 704
website: http://www.erasmusmc.nl/onderwijs/