Jeugdpsychiatrie (dag) klinische kinder- en jeugdpsychiatrie Erasmus MC - Sophia: Kinder- en jeugdpsychiatrie in het kinderziekenhuis

Duur: 
6 maanden
12 maanden
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

De afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie van het Erasmus Mc - Sophia biedt  een inspirerende (leer)omgeving met intensieve supervisie en werkbegeleiding en uitgebreide onderwijsactiviteiten, zowel intern als in consortium verband.

De  opleiding voor het aandachtsgebied kinder- en jeugdpsychiatrie is ingedeeld in halfjaarlijkse stages zodat de AIOS in aanraking komt met verschillende patiëntenpopulaties en een grote diversiteit aan problematiek. Een half jaar stage in het kader van de basisopleiding is uiteraard mogelijk.De polikliniek biedt naast een stage voor de meer algemene kinderpsychiatrische beelden (ontwikkelingsstoornissen, internaliserende problematiek) ook de mogelijkheid tot stage(s) binnen gespecialiseerde teams, zoals het team voor eetstoornissen, het team voor consultatieve en liaison kinder- en jeugdpsychiatrie, als ook het team dat zich richt op infants (0-3 jarigen) van ouders met en zonder psychiatrische problematiek. Daarnaast is onze afdeling medebehandelaar bij kinderen met zeldzame somatische aandoeningen waarbij tevens sprake is van vroege ontwikkelingsstoornissen, zoals  tubereuse sclerose, stoornis van Angelman, neurofibromatose en stapelingsziekten waarvoor het Erasmus MC landelijk expertisecentrum is.

Ook een klinische stage is deel van de opleiding. Onze adolescentenkliniek is gespecialiseerd in de behandeling van adolescenten met ernstige eetstoornissen, met ernstige somatoforme stoornissen, met levensbedreigende conversies en met ernstige somatische problematiek in combinatie met psychiatrische stoornissen. De kinderkliniek heeft naast expertise wat betreft bovengenoemde stoornissen veel ervaring met diagnostiek en behandeling van kinderen in de leeftijd van 3 -12 jaar met complexe, vaak al lang durende problematiek waardoor de ontwikkeling gestagneerd is.

Als academische opleiding besteden we veel aandacht aan onderzoek op onze afdeling. Gezamenlijke besprekingen en bijeenkomsten met onderzoekers van onze internationaal hoog aangeschreven onderzoeksgroep vormen een vast onderdeel van het weekprogramma. Participatie in lopend onderzoek binnen onze onderzoeksgroep wordt aangemoedigd.

De afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie van het Erasmus MC – Sophia is niet alleen een inspirerende omgeving voor AIOS maar laat zich ook graag inspireren door enthousiaste toekomstige collega’s!

Hoe ga ik leren?

De afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie van het Erasmus MC-Sophia is onderdeel van het kinderziekenhuis. Er wordt dan ook nauw samengewerkt met de afdelingen algemene kindergeneeskunde, (kinder) neurologie, klinisch genetica.

De vakgroep bestaat naast enthousiaste kinder- en jeugdpsychiaters, uit KP-psychologen, GZ-psychologen, psychotherapeuten, systeemtherapeuten, vaktherapeuten, verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers. De kinder- en jeugdpsychiaters zijn allen betrokken bij de begeleiding van AIOS, als supervisor en/of als mentor. Alle AIOS hebben indien zij de volledige opleidingsduur in het aandachtsgebied volgen gedurende 24 maanden dezelfde mentor. Ook zijn de stafleden betrokken bij het (cursorisch) onderwijs aan de AIOS.

Het cursorisch onderwijs vindt elke donderdag plaats en wordt vormgegeven in samenwerking met instellingen uit de omgeving (de Jutters, Yulius, Curium). Het cursorisch onderwijs wordt als zeer waardevol, leerzaam en prettig geevalueerd door de AIOS.

Sollicitatie en contact

Voor informatie betreffende mogelijkheden tot het volgen van de gehele opleiding in het aandachtsgebied of een het volgen van een stage kinder- en jeugdpsychiatrie kan contact worden opgenomen met dr. Marijke Hofstra, opleider aandachtsgebied.

Dr. M.B. Hofstra, opleider aandachtsgebied, 
i
s te bereiken via het secretriaat van de kinderkliniek,
telefoonnummer 010 703 65 11, e-mail: m.hofstra@erasmusmc.nl

Erasmus Medisch Centrum Sophia Kinderziekenhuis

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum Sophia Kinderziekenhuis
Dr. Molewaterplein 60
3015 GJ Rotterdam

tel.: 010 70 40 704