Differentiatiestage Klinische farmacie Differentiatie Pediatrische farmacie en farmacologie

Aanvang: 
30-01-2017
Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Algemene beschrijving differentiatie:
Het vakgebied kinderfarmacologie houdt zich bezig met toepassing van geneesmiddelen in een specifieke patiëntenpopulatie; (premature) neonaten en pediatrische patiënten. Er zijn veel verschillen tussen kinderen en volwassenen op het gebied van farmacotherapie, zoals de rol van ontwikkelingsfarmacologie, het bepalen van de juiste doseringen, aandachtspunten met betrekking tot toedieningsvormen en toediening, en specifieke pediatrische ziektebeelden.
Het Sophia kinderziekenhuis is het grootste kinderziekenhuis in Nederland, met diverse (inter)nationale speerpunten waaronder het Kinderthoraxcentrum, het centrum voor complexe aangeboren en erfelijke afwijkingen en het centrum voor chronische darmziekten. Een grote neonatale IC en pediatrische IC vormen belangrijke klinische afdelingen in het ziekenhuis, naast andere zorgintensieve populaties zoals CF patiënten, darmfalen patiënten en oncologie patiënten. Het Sophia kinderziekenhuis heeft een eigen team van gespecialiseerde ziekenhuisapothekers en apotheekmedewerkers die verregaand geïntegreerd zijn in patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek, mede door de depotheek-structuur. Er is een intensieve samenwerking op gebied van medicatieveiligheid en pediatrische klinische farmacologie met kinderartsen en onderzoekers.
Tijdens de stage leert de AIOS alle relevante aspecten van de kinderfarmacie. Hij/zij maakt kennis met het invullen van mede-behandelaarschap door de pediatrische ziekenhuisapotheker en het functioneren van het depotheeksysteem in een academisch kinderziekenhuis.

Werkzaamheden differentiatie:
De AIOS participeert in de consulentfunctie van de pediatrische ziekenhuisapotheek en in de dagelijkse medicatie bewaking, onder begeleiding van een van de senior ziekenhuisapothekers. De AIOS voert medicatiereviews uit. De AIOS participeert in de procesmatige- en kwaliteitstaken van de ziekenhuisapotheker in de depotheek. Hij/zij neemt actief deel aan patiëntbesprekingen, onderwijs en onderzoeksbesprekingen in het Sophia kinderziekenhuis en voert kleinere projecten uit. Specifieke opleidingsmomenten over diverse pediatrische farmacotherapeutische onderwerpen, worden voorbereid door de AIOS en nabesproken met een van de mede-opleiders. Door de kleinschaligheid van het kinderziekenhuis en het apotheek team, gekoppeld aan de ruime mogelijkheden, kan in overleg met de AIOS het stage programma geïndividualiseerd worden. Een verdieping op gebied van de obstetrische farmacie behoort ook tot de mogelijkheden.
Van de AIOS wordt een actieve participatie aan de SIG kindergeneeskunde van de NVZA en het Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij kinderen verwacht.

Gevraagde competenties:

 • Initiatiefrijk, enthousiast, leergierig
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Goed in staat tot samenwerken

Hoe ga ik leren?

Zie bijgevoegd plan voor de differentiatie.

Show-and-tell

Evt. eerdere ervaringen:
Tan, Vincent; Vincent.Tan@ghz.nl

Beschrijving opleiding tot ziekenhuisapotheker:

De opleidingsgroep bestaat uit 20 ziekenhuisapothekers, vier poliklinisch apothekers, twee QA-apothekers, een apotheker farmaceutische analyse Apotheek A15 en een internist-nefroloog/klinisch farmacoloog. Opleider is Prof. Dr. Patricia van den Bemt en plaatsvervangend opleider Dr. Rianne Zaal. De omvang van deze groep maakt allerlei samenwerkingsverbanden mogelijk die ook ten volle benut worden. De werkcultuur is uitgesproken Rotterdams: we houden van aanpakken.
We onderscheiden ons vooral ten aanzien van de volgende zaken:

 • Actieve invulling behandelaarschap middels ziekenhuisapothekers werkzaam op alle klinische afdelingen
 • Kinderfarmacologie: in het Sophia Kinderziekenhuis word je opgeleid in de kindergeneeskunde in volle omvang
 • Oncologie: het Erasmus MC Kankerinstituut biedt oncologische topzorg
 • Apotheek A15: volledig geoutilleerde bereidingsapotheek; state of the art bereiden en farmaceutische analyse
 • TDM en toxicologie: volledig uitgerust laboratorium met onder andere LC-MS
 • Opleiding tot klinisch farmacoloog
 • Klinisch Geneesmiddel Onderzoek: professioneel ingericht met bijzondere expertise op gebied van IMPD beoordeling
 • Onderzoekslijnen Klinische Farmacologie en Medicatieveiligheid

Alle (ex-)AIOS zijn enthousiast over de opleiding en kunnen benaderd worden voor nadere vragen: Alan Abdulla (a.abdulla@erasmusmc.nl), Lotte Sebek (l.sebek@erasmusmc.nl),  en Linda Franken (l.franken@erasmusmc.nl).

Apotheek Erasmus MC
De apotheek in het Erasmus MC bestaat uit een klinische en een poliklinische apotheek, en een depotheek op de locatie Erasmus MC Kankerinstituut/Daniël den Hoed. Verder zijn er depotheken in het Sophia Kinderziekenhuis (SKZ) en werken er ziekenhuisapothekers op alle klinische afdelingen. De productie en farmaceutische analyse vindt geheel plaats in Apotheek A15 te Gorinchem, hetgeen een onderdeel is van de Erasmus MC Holding.

Sollicitatie en contact

Begeleiders: Dr Robert Flint, dr Liesbeth Ruijgrok, Bregje Witjes, Alan Abdulla.

Contactgegevens voor meer informatie:
Email: r.flint@erasmusmc.nl
Telefoon: 010-7033202

Erasmus Medisch Centrum Sophia Kinderziekenhuis

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum Sophia Kinderziekenhuis
Dr. Molewaterplein 60
3015 GJ Rotterdam

tel.: 010 70 40 704