Differentiatiestage Kinderlongziekten Kinderpulmonologie in het ErasmusMC-Sophia Kinderziekenhuis

Aanvang: 
02-02-2020
Duur: 
6 maanden
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

 • Door concentratie van zorg hebben wij een hoog aanbod van patiënten met complexe en zeldzame longaandoeningen. Het Kinderthoraxcentrum (KTC) is  door de NFU erkend als landelijk expertisecentrum voor een aantal zeldzame longaandoeningen, en is een van de ‘Academic Centers of Excellence’ van het Erasmus MC.

De profileringsstage kinderpulmonologie heeft de volgende leerdoelen:

 • De AIOS heeft kennis van het spectrum van long- en luchtwegziekten bij kinderen

 • De AIOS is vaardig in beoordeling en beleidsbepaling van het kind met een longziekte

 • De AIOS is op de hoogte van de mogelijkheden van diagnostiek, behandeling en prognose bij de belangrijkste longziekten bij kinderen

 • De AIOS is bekwaam tot indicatiestelling en interpretatie van beeldvorming, longfunctie, bronchoscopie

 • De AIOS kent het belang van multidisciplinaire patiëntenzorg bij longziekten

  De leerdoelen van de verdiepingsstage zijn vergelijkbaar, met minder nadruk op vaardigheid en zelfstandigheid.

Hoe ga ik leren?

 • Je wordt betrokken bij de multidisciplinaire zorg in de kliniek Kinderthoraxcentrum en neemt actief deel aan alle overleggen, waaronder het wekelijks KTC-MDO, waar complexe pulmonologische patiënten worden besproken. Verder is er wekelijk een kinderpulmonologisch-radiologische patiëntenbespreking en een multidisciplinaire cystic fibrosisbespreking en driemaandelijks een bespreking met de longpatholoog. Tweemaal per week pulmonologie visite op MC-KTC, ICK en ICN.

 • Poliklinisch functioneer je op fellow-nivo onder supervisie van de kinderlongartsen. Je wordt ingewerkt in de reguliere en acute poliklinische patiëntenzorg, en neemt deel aan een of meer bijzondere poliklinieken: bronchopulmonale dysplasie, tracheastenose, infectie/immuunziekten en bronchiëctasieën, en de ‘buitenpoli’ KinderHaven voor astma en allergie. Je verdiept je in specifieke aspecten van de kinderpulmonologie, zoals nieuwe beeldvormingstechnieken, longfunctie en interventies (bronchoscopie, thoraxdrainage). Je bent aanwezig bij bronchoscopie, thoraxdrainage en andere (chirurgische) ingrepen.

 • Je doet geen ANW-diensten.

  Voordat de stage begint maken we samen een individueel leerplan. Dit evalueren we tenminste eenmaal tussentijds en stellen het zonodig bij. De verslagen van begin-, voortgangs- en eindgesprek worden opgenomen in je opleidingsportfolio.

Show-and-tell

 • Wij beschikken over een speciaal kinderlongfunctie- en inspanningslaboratorium, een lab voor kwantitatieve beeldvorming ‘LungAnalysis’ en een kinderbronchoscopie-unit. Een andere bijzondere voorziening is de buitenpoli ‘KinderHaven’. Hier behandelen we kinderen met allergie, astma en eczeem, in een team van kinderpulmonologen, -allergologen en –dermatologen, met verpleegkundig specialisten.

 • De medische staf Kinderpulmonologie en –allergologie bestaat momenteel uit 7 kinderarts-pulmonologen (dr. Daan Caudri, dr. Liesbeth Duijts, dr. Hettie Janssens, prof. dr. Johan de Jongste, drs. Sanne Kloosterman, dr. Mariëlle Pijnenburg en prof. dr. Harm Tiddens), en verder uit kinderarts-allergologen, algemeen kinderartsen en fellows.

Bronchoscopie 5

Sollicitatie en contact

5e jaars AIOS worden uitgenodigd te solliciteren bij dr. Mariëlle Pijnenburg, kinderpulmonoloog en hoofd van de afdeling kinderpulmonologie en -allergologie (m.pijnenburg@erasmusmc.nl; tel. 0107036263).

Stages kunnen in principe elke 1e van de maand starten.

Er zijn doorgaans 2 stageplaatsen.

Erasmus Medisch Centrum Sophia Kinderziekenhuis

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum Sophia Kinderziekenhuis
Dr. Molewaterplein 60
3015 GJ Rotterdam

tel.: 010 70 40 704