Differentiatiestage Erfelijke en aangeboren aandoeningen Polikliniek, ALKG-erfelijke en aangeboren aandoeningen (EAA)

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Spreekuur met genetica (pluis-niet pluis), eigen spreekuur complexe patiënten, multidisciplinaire spreekuren meervoudig beperkte kinderen en Expertisecentra NF1, TSC en Angelman syndroom, supervisie AIOS spreekuren & SEH & afdeling kinderneurologie.

Zie http://www.erasmusmc.nl/sophia/opleidingkg/

Sollicitatie en contact

Alle 5e jaars AIOS met interesse in kinder IC worden uitgenodigd te solliciteren bij:
Karen Bindels-de Heus
Erasmus MC-Sophia
g.c.b.deheus@erasmusmc.nl
tel: 010-7040704

Erasmus Medisch Centrum Sophia Kinderziekenhuis

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum Sophia Kinderziekenhuis
Dr. Molewaterplein 60
3015 GJ Rotterdam

tel.: 010 70 40 704