Differentiatiestage Allergologie/klinische immunologie Kinderallergologie

Aanvang: 
01-08-2016
Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De AIOS zal ervaring opdoen met de allergologisch zorg voor het atopische kind middels een stage bij de afdeling kinderallergologie van het Erasmus MC Sophia. De stage bestaat grotendeels uit poliklinische zorg zowel op de Kinderhaven als op het Erasmus MC Sophia. Kinderhaven is een poliklinisch centrum waar o.a. multidisciplinaire zorg voor het atopische kind plaats vindt. Tevens is er ruime blootstelling aan provocaties, die klinisch (dagbehandeling) plaatsvinden, van zowel geneesmiddelen als voedsel.

 

De AIOS zal ervaring opdoen met:

 • Anamnese afnemen met betrekking tot voeding, allergische reacties, huidafwijkingen, rhinoconjunctivitis, geneesmiddelenreacties, urticaria en angio-oedeem;
 • Aanvragen en interpreteren van allergische diagnostische tests (huidpriktest, specifiek IgE, component resolved diagnosis, longfunctieonderzoek);
 • Voorschrijven en evalueren van een eliminatiedieet. Daarnaast herintroduceren van gemeden voedingsmiddelen;
 • Aanvragen, uitvoeren en begeleiden van voedselprovocaties (tevens hoog risicopatiënten);
 • Behandeling van anafylactische reacties;
 • Non-IgE-gemedieerde voedselallergie; diagnose en behandeling;
 • Constitutioneel eczeem; diagnose en behandeling;
 • Astma; diagnose en behandeling;
 • Allergische rhinoconjunctivitis; diagnose en behandeling;
 • Indicatiestelling en uitvoeren van immunotherapie bij kinderen met allergische rhinitis;
 • Urticaria (acuut en chronisch); diagnose en behandeling;
 • Angio-oedeem; diagnose en behandeling;

Sollicitatie en contact

AIOS met interesse in de kinderallergologie, kunnen contact op nemen met NJT Arends, kinderallergoloog: n.arends@erasmusmc.nl of JAM Emons, kinderallergoloog: j.a.m.emons@erasmusmc.nl

Erasmus Medisch Centrum Sophia Kinderziekenhuis

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum Sophia Kinderziekenhuis
Dr. Molewaterplein 60
3015 GJ Rotterdam

tel.: 010 70 40 704