Differentiatiestage Differentiatiestage Kinderdermatologie

Aanvang: 
28-10-2019

Wat gaat de aios leren?

Beste collega, dermatoloog in opleiding, dermatoloog, kinderarts (in opleiding),

In het bijgevoegde document vind je informatie over de stage kinderdermatologie binnen de opleiding tot dermatoloog van 6 maanden en de additionele verdiepingsstages kinderdermatologie van 6 en 12 maanden. Een goed afgeronde verdiepingsstage kinderdermatologie en behaald examen aan het einde van de stage, leiden tot een certificaat kinderdermatologie van het Erasmus MC-Sophia. Een verdiepingsstage van 12 maanden heeft de voorkeur. 

In het Erasmus MC worden (binnen het zorgpad kinderdermatologie) jaarlijks meer dan 1500 kinderen met huidafwijkingen gezien, in het Sophia Kinderziekenhuis en kinderen met eczeem in Kinderhaven. Daarmee ziet de afdeling dermatologie van het Erasmus MC Rotterdam de meeste kinderen met huidafwijkingen in Nederland en is dit één van de grotere afdelingen in Europa. Mede hierdoor kan het Erasmus MC de voorwaarden creëren voor dermatologen in opleiding en dermatologen, die zich verder willen ontwikkelen en verdiepen in de kinderdermatologie. 

Tijdens de stage word je met plezier begeleid door zowel prof. dr. Suzanne Pasmans als drs. Elodie Mendels en komen alle aspecten van communicatie, medisch handelen tot kennis en wetenschap aan bod.
 

Sollicitatie en contact

Een kandidaat die in aanmerking wil komen voor één van de verdiepingsstages kinderdermatologie dient de selectie procedure te volgen die bestaat uit het sturen van een motivatie brief en een curriculum vitae  naar s.pasmans@erasmusmc.nl of e.mendels@erasmusmc.nl. Op basis hiervan zal in samenspraak met de opleider dermatologie en collegae kinderdermatologen een selectie plaatsvinden en kan de kandidaat worden uitgenodigd voor een gesprek.

Tot horens en met vriendelijke groeten van het team Kinderdermatologie Erasmus MC-Sophia

 

Erasmus Medisch Centrum Sophia Kinderziekenhuis

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum Sophia Kinderziekenhuis
Dr. Molewaterplein 60
3015 GJ Rotterdam

tel.: 010 70 40 704