Differentiatiestage Parasitologie Klinische parasitologie

Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De verdiepingsstage parasitologie is uniek vanwege de breedte van de in-huis aanwezige diagnostische mogelijkheden (microscopisch, serologisch en moleculair) en het scala aan parasitologische casuïstiek bij zowel terugkerende reizigers uit de tropen als immuungecompromitteerde patiënten (solid organ en beenmergtransplantatiepatiënten, HIV patiënten) en de patiëntenpopulatie uit een grote stedelijke agglomeratie.

De stage is gericht op verdieping van de klinische parasitologie en omvat de volgende onderdelen: 1) diagnostiek (tevens m.b.v. collectie klinisch materiaal trainen van eigen vaardigheden), 2) doen van consulten parasitologie, 3) deelnemen aan klinische besprekingen en polikliniek in Havenziekenhuis (o.a. Diagnostisch Centrum voor de Tropen) en 4) theoretische verdiepingsmodulen t.a.v. klinische presentatie, diagnostiek en behandeling van parasitaire infecties. Daarnaast kan bij een stage van 6 maanden ook een onderzoeksproject uitgevoerd worden dat in overleg met AIOS gekozen wordt.

De holding Erasmus MC omvat naast het Erasmus MC zelf ook het Sophia kinderziekenhuis, de Daniel den Hoed kliniek en het Havenziekenhuis. De afdeling Medische Microbiologie & Infectieziekten verricht de complete microbiologische dienstverlening voor alle aan de Erasmus MC gelieerde ziekenhuizen, waardoor zowel expertise op het gebied van opportunistische infecties in immuungecompromitteerde patiënten als ook exotische tropische infecties in reizigers aanwezig is.

Het parasitologisch laboratorium van de afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten van het Erasmus MC en Havenziekenhuis is een expertise centrum voor parasitologische diagnostiek en verricht niet alleen parasitologische diagnostiek voor patiënten van ziekenhuizen van de Erasmus MC holding maar ook voor een groot aantal andere inzenders (laboratoria, ziekenhuizen en huisartsen). Het laboratorium is gehuisvest in het Erasmus MC en verricht onderzoek naar alle parasitaire infecties met speciale aandacht voor parasieten uit de tropen en voor infecties bij patiënten met verminderde weerstand. Het laboratorium heeft uitgebreide expertise op het gebied van morfologische diagnostiek (microscopie), serologische diagnostiek en moleculaire diagnostiek.

Hoe ga ik leren?

Gezien het relatief grote aanbod van casuistiek van parasitologische infecties, is de stage 'case driven' opgezet, waarbij zowel de klinische aspecten (symptomen, differentiaal diagnose en behandeling) als de laboratorium diagnostiek (materiaal, methode, urgentie en kwaliteitsborging) aanbod komt. AIOS zullen praktisch geschoold worden in praktische laboratorium vaardigheden (bv microscopische analysen), het doen van klinische consulten. Theoretische verdieping komt tot stand door gerichte zelfstudie in combanatie met interactieve e-learning modules.

Samenwerkende instellingen

Havenziekenhuis
Erasmus Medisch Centrum Daniel den Hoed kliniek
Erasmus Medisch Centrum Sophia Kinderziekenhuis

Sollicitatie en contact

Dr. Jaap J. van Hellemond

Parasitoloog

Afdeling Medische Microbiologie & Infectieziekten

Erasmus MC & Havenziekenhuis

Tel:         +31 6 22279138

Fax:        +31 10 70 33875

Email:    j.vanhellemond@erasmusmc.nl

Erasmus Medisch Centrum

Erasmus MC: met meer dan 70 opleidingen een van de grootste medische opleidingscentra in Nederland.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

tel.: 010 70 40 704
website: http://www.erasmusmc.nl/nl-nl/onderwijs