Differentiatiestage Virologie Antivirale therapie en resistentie

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?


Nadat in 1985 de eerste anti-retrovirale middelen voor HIV beschikbaar kwamen heeft antivirale therapie een explosieve ontwikkeling doorgemaakt. Naast de middelen voor HIV is er inmiddels een breed scala aan nieuwe antivirale middelen voor HBV, HCV, herpesvirussen en influenzavirussen.  Binnen het ErasmusMC is er een leerstoel antivirale therapie (Prof. dr C.A.B. Boucher. arts-microbioloog) en worden antivirale therapie en profylaxe in de volle breedte toegepast. Daarnaast is de afdeling maag-darm-lever een vooraanstaand centrum voor onderzoek naar antivirale therapie voor hepatitis B en hepatitis C virussen. De afdeling virologie binnen het EMC (Viroscience) is uniek vanwege zijn onderzoek naar antivirale therapie bij HIV, influenza, hepatitis B en C en herpesvirussen. De unit klinische virologie beschikt over een breed scala aan moleculaire en biologische technieken voor het aantonen van genotypische en fenotypische resistentie.     

Het ErasmusMC omvat naast de centrumlocatie ook het Sophia kinderziekenhuis, de Daniel den Hoed kliniek en het Havenziekenhuis. De afdelingen Viroscience en Medische Microbiologie & Infectieziekten verrichten de complete microbiologische dienstverlening voor alle aan het EMC gelieerde ziekenhuizen, waardoor zowel expertise op het gebied van antivirale therapie voor opportunistische infecties in immuungecompromitteerde patiënten en HIV patienten, als ook byzondere (tropische) infecties in reizigers aanwezig is. Viroscience omvat de units klinische virologie en research virologie en heeft een landelijke en WHO referentiefunctie voor de diagnostiek van byzondere en hoogpathogene virussen. Ook werkt het nauw samen met het nationaal influenza centrum (NIC) en het Landelijk Centrum Infectieziekten (LCI). 

Sollicitatie en contact

Erasmus Medisch Centrum

Erasmus MC: met meer dan 70 opleidingen een van de grootste medische opleidingscentra in Nederland.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

tel.: 010 70 40 704
website: http://www.erasmusmc.nl/nl-nl/onderwijs