Differentiatiestage Neuro-oncologie Neuro-oncologie

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

De Neuro-Oncologie Unit van het ErasmusMC is gelokaliseerd in het Daniel den Hoed Oncologisch Centrum, een van de twee kankerziekenhuizen van Nederland. De stage duurt 6 of 12 maanden. Er is een intensieve samenwerking met de afdeling Neurochirurgie van het ErasmusMC, een van de grootste centra in Nederland wat betreft operaties van hersentumoren. De neuro-oncologie unit vervult een supra-regionale functie voor hoog complexe neuro-oncologische ziektebeelden. Hierdoor biedt de stage neuro-oncologie een volledig beeld van de neuro-oncologie in al zijn facetten: zowel neuro-oncologische complicaties van kanker en de behandeling van kanker, als de behandeling van primaire hersentumoren.

De unit neuro-oncologie maakt deel uit van de afdeling neurologie van het ErasmusMC, maar functioneert zelfstandig op een aparte lokatie: in het Daniel den Hoed Oncologisch Centrum. De unit heeft 3 fte medisch specialisten, en 2 fte AIOS. Daarnaast is er een research verpleegkundige en twee partime neuro-oncologie verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg van hersentumor patiënten. De AIOS is de eerst verantwoordelijke voor de klinische patiënten en verricht onder supervisie klinische en poliklinische consulten bij uitsluitend (neuro-)oncologische patiënten. Overleg en supervisie is door de kleinschaligheid van de afdeling laagdrempelig beschikbaar. In de zorg van oncologie patiënten in het ErasmusMC spelen multidisciplinaire tumorwerkgroepen een grote rol. Deze worden doorgaans wekelijks gehouden. De Neuro-Oncologie Unit heeft een centrale rol in de tumorwerkgroep Neuro-Oncologie, en is nauw betrokken bij de tumor werkgroepen Pijn en Hemato-oncologie. Verder zijn er drie maal per week radiologie besprekingen waarin de radiodiagnostiek van alle neuro-oncologie patiënten besproken wordt door een ervaren neuro-radioloog . De AIOS draaien mee met het cursorisch neurologie onderwijs van het Erasmus MC, en het cursorisch oncologisch onderwijs voor AIOS in het Daniel den Hoed Oncologisch Centrum. Daarnaast zijn er dagelijkse lunch bijeenkomsten, waarbij alles wat de afdeling betreft aan de orde komt. Door de korte lijnen die uit deze laagdrempelige overlegsituaties voorvloeien kan snel worden ingespeeld op veranderingen in de oncologische toestand van een patiënt.

De behandelingen die plaats vinden zijn in hoge mate geprotocolleerd, op basis van hetzij ‘evidence based medicine’  protocollen hetzij klinische studies. Deze protocollen staan centraal opgeslagen op het intranet van het ErasmusMC, en dragen bij aan een helder en eenduidig beleid dat door alle medewerkers gedragen wordt. Doorgaans worden de beslissingen over in te zetten behandelingen genomen in de tumorwerkgroep. Wetenschappelijk onderzoek heeft een hoge prioriteit voor de Neuro-Oncologie Unit. Veel patiënten worden in klinische studies behandeld, en de afdeling leidt een groot aantal neuro-oncologische studies. Dit zijn met name multi-center therapie studies, daarnaast is er een laboratorium neuro-oncologie verbonden aan de afdeling neurologie, waarin fundamenteel en translationeel onderzoek plaats vindt. AIOS wordt de gelegenheid geboden te participeren aan onderzoek.  
Indien de AIOS specifieke belangstelling heeft voor de behandeling van hersentumoren is een langere stage neuro-oncologie (12 maanden) of een wetenschappelijke stage bespreekbaar. Dit is mede afhankelijk van de rest van het opleidingsprogramma van de AIOS, en kan zowel een klinisch als een preklinisch onderzoek betreffen.

 

Sollicitatie en contact

Er zijn 2-4 plekken per jaar. De stage duurt 6 of 12 maanden. De stage staat open voor AIOS neurochirurgie en neurologie. Contact kan worden opgenomen of met de algemene opleider Neurologie van het ErasmusMC, of met het hoofd van de Neuro-Oncologie Unit. 

Contact adres:
Prof dr M.J. van den Bent
Secr Neuro-Oncologie
Daniel den Hoed Oncologisch Centrum
Groene Hilledijk 301
3075EA Rotterdam
Tel 010-7041415
e-mail: neurooncologie@erasmusmc.nl
www.neuro-oncologie.nl

Erasmus Medisch Centrum Daniel den Hoed kliniek

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum Daniel den Hoed kliniek
Groene Hilledijk 299
3075 EA Rotterdam

tel.: 010 70 40 704