Differentiatiestage Chirugische Oncologie- Locally advanced ColoRectale Carcinomen en ColoRectale metastasen

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

In deze stage wordt u volledig ingewijd in de diagnostische- en behandelingsmogelijkheden op het gebied van het uitgebreide colorectale carcinoom (lokaal uitgebreid en/of gemetastaseerde colorectale carcinoom).

Expertise en medische deskundigheid op het gebied van het colorectale carcinoom en levertumoren én de patiëntgebonden research dienen als basis voor het onderscheidend vermogen.

Het Erasmus MC is als verwijscentrum toonaangevend in de behandeling van uitgebreide colorectaal carcinoom. Bij het Erasmus wordt gebruik gemaakt van de nieuwste chirurgische behandelingen en technologieën gebaseerd op patiëntgebonden onderzoek, gerelateerd aan nieuwe medicijnontwikkeling. Erasmus MC heeft daarbij de unieke mogelijkheden voor de lokale behandeling van levermetastasen. Levertumoren zijn een speerpunt van de afdeling. De mogelijkheden voor neoadjuvante therapieën en beschikbaarheid van intra-operatieve radiotherapie zorgen voor een regionale functie voor het lokaal uitgebreide rectumcarcrinoom.

U doet 1 dagdeel poli waar u de specifieke patiënten populatie ziet.

De patiëntenpopulatie bestaat uit voornamelijk tertiaire verwijzingen.

Het lokaal uitgebreide rectumcarcinoom en de levermetastasen zijn speerpunten van de afdeling en voor deze speerpunten heeft het ErasmusMC een landelijke verwijsfunctie. De mogelijkheden voor neoadjuvante therapieën en intra-operatieve radiotherapie beschikbaarheid zorgen voor een regionale functie. De verschillende soorten van lokale behandelingen van levertumoren (Stereotactische Radiotherapie, Radiofrequente Ablatie, Geïsoleerde leverperfusie, (extended) leverresecties en levertransplantaties) maken het ErasmusMC tot een uniek levercentrum.

Naast het Erasmus MC bestaat de opleidingsregio IV uit de volgende opleidingsziekenhuizen: IJsselland Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, St. Fransiscus Gasthuis, Reinier de Graaf Groep (Delft), Ikazia Ziekenhuis en het Amphia Ziekenhuis (Breda).
 

De opleidingsjaren van de AIOS worden verdeeld in modules van 6 maanden. Elke 3 maanden vindt een voortgangsgesprek plaats aan de hand van het CanMEDS model. Met een koppeling van het digitale portfolio VREST aan het OK-systeem wordt waarschijnlijk eind 2012 gestart.

Sollicitatie en contact

Aanvangmogelijkheden en sollicitatieprocedure:

Aanvang in overleg met locale opleider en ROC. Sollicitatieprocedure: schriftelijk of per mail d.m.v. brief en CV gevolgd door sollicitatiegesprek met opleider.

Contact:

Mw Sophie Konings MSc
Stafadviseur onderwijs & opleiding Heelkunde
010-7031207 s.konings@erasmusmc.nl

Postadres:
Afdeling Heelkunde, kamer H-820.
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Erasmus Medisch Centrum Daniel den Hoed kliniek

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Erasmus Medisch Centrum Daniel den Hoed kliniek
Groene Hilledijk 299
3075 EA Rotterdam

tel.: 010 70 40 704