Volwassenpsychiatrie Ambulante volwassenenpsychiatrie Intensive Home Treatment Spoedeisend Dimence

Aanvang: 
27-12-2018
Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het gaat om spoedeisende, opnamevoorkomende, intensieve, ambulante psychiatrie gebaseerd op principes van zowel de herstelbeweging als de acute psychiatrie. In de opleiding valt het accent op competenties die leiden tot state-of-the-art diagnostiek (inclusief inschatting van risico van agressie en/of suicidaliteit/automutilatie), crisisbeheersing, farmacologische behandeling, systeeminterventies, communicatie, en samenwerking met partners in en buiten de ggz, incl. de rechterlijke macht. Later in de opleiding komt meer accent te liggen op zorgcoördinatie en grotere zelfstandigheid. 

De verdieping betreft beheersing van meer complexe diagnostiek en behandeling, grotere rol in behandelbeleid, oefening in leiderschap en het innemen van de positie van psychiater in een ambulante context.

Als aios werk in een team bestaande uit: psychiater, aios, teamleider, verpleegkundig specialist, klinisch psycholoog, verpleegkundigen, systeemtherapeut, arts, en ervaringsdeskundige. De stage vindt plaats op locaties in Almelo, Deventer en Zwolle.

Hoe ga ik leren?

Leermiddelen:

Supervisie, mentoraat, onderwijs in OOR verband; huisonderwijs (incl. somatisch onderwijs); referaten; CAT’s; klinische presentaties; psychotherapie supervisie en onderwijs. Multidisciplinaire patiëntenbesprekingen; generaal ochtendrapport; (mini)symposia; leertherapie.

Toetsing:

Stagebeoordeling, KPB, kennistoets, 360- graden feedback, brief- en dossierbeoordeling, beoordeling klinische presentatie, CAT, beoordeling psychotherapie. Beoordeling geneeskundige verklaringen Wet BOPZ.

De aios heeft een eigen kamer met computer met toegang tot intranet/internet en de digitaal beschikbare literatuur via de centrale bibliotheek. Aios kan gebruikmaken van secretariële ondersteuning bij schrijven van brieven en van BOPZ bureau voor IBS, RM en andere toepassingen van dwang.

Show-and-tell

Wetenschap

Er zijn ruime mogelijkheden tot het doen van wetenschappelijk onderzoek. Ook na de opleiding is dit mogelijk: De Dimence Groep heeft een budget waaruit gemiddeld 10 promovendi voor een dag per week kunnen worden vrijgesteld voor het doen van onderzoek.

Samenwerking

Op het terrein van wetenschappelijk onderzoek wordt er onder meer samengewerkt met de Universiteit Twente, de Vrije Universiteit, het Rob Giel Onderzoekcentrum en het Raboud UMC. In de patiëntenzorg wordt er onder meer samengewerkt met Karakter (instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie).

Opleiders:

  • Prof. dr. Gerrit Glas, opleider psychiatrie
  • Dr. Patricia van Wijngaarden, plaatsvervangend opleider en opleider aandachtsgebied volwassenenpsychiatrie.
  • Dr. H. van Andel, opleider aandachtsgebied Kinder- en Jeugdpsychiatrie.
  • Drs. P. van Dalen, opleider aandachtsgebied ouderenpsychiatrie.

Voor een meer informatie, bezoek onze pagina over de opleiding tot psychiater.

Video

Dimence Groep - AIOS aan het woord

Sollicitatie en contact

Kijk voor meer informatie op onze pagina over de opleiding tot psychiater of neem contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Dimence Groep

Prof. Dr. Gerrit Glas, psychiater en opleider: g.glas@dimencegroep.nl Tel: 038 – 45 65 847

Jetty Strijker-Meijer, opleidingscoördinator: j.strijker@dimencegroep.nl Tel: 038-45 65 84

Dimence Groep

'Dimence Groep helpt mensen ontwikkelen'. Dit motto maakt duidelijk dat we geloven in de kracht van mensen om te leren en zich te ontwikkelen.

De Dimence Groep is een erkend opleidingsinstituut voor verschillende beroepsopleidingen: de opleiding tot psychiater, gz-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut, verpleegkundige en vs ggz. Over het algemeen betreft het hier meerjarige opleidingen waarbij iemand werkzaam is voor de Dimence Groep en daarbij de opleiding volgt. Om tot een van deze opleidingen te worden toegelaten wordt een sollicitatieprocedure gevolgd.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Dimence Groep
Nico Bolkesteinlaan 1
4700 GC Deventer

website: http://www.werkenbijdimencegroep.nl/