Differentiatiestage Endoscopie/minimaal invasieve chirurgie

Aanvang: 
30-06-2017

Wat gaat de aios leren?

Diakonessenhuis

Dit is een middelgroot opleidingsziekenhuis met meer dan 10 specialistische opleidingen. In de opleiding wordt gewerkt op de hoofdlocatie in Utrecht (complexe en acute opnamen) en in Zeist (laag risico en  hoogfrequente zorg). Het sterk ontwikkelde Verloskundig  Samenwerkings Verband begeleidt per jaar meer dan 3000 zwangeren en bevallingen in onze vernieuwende kraamsuites (18 stuks sinds 2003) en het geboortehuis voor de 1e lijn (sinds 2012). De afdeling Voortplantingsgeneeskunde verricht transport IVF in samenwerking met het UMCU.

De differentiatie zal zich op de polikliniek richten op indicatiestelling en zo nodig conservatieve behandeling van benigne gynaecologische aandoeningen. Hiervoor zijn behalve algemene spreekuren ook een menstruatiespreekuur, een bekkenbodemspreekuur en een colposcopie spreekuur ingericht, waar de differentiant op beide lokaties de mogelijkheid krijgt eigen patiënten te zien.

Het ziekenhuis heeft op zowel in Utrecht als in Zeist vernieuwde operatiefaciliteiten waar dagelijks door de gynaecologie geopereerd wordt. Er worden door de gynaecologen met het desbetreffende aandachtsgebied onder andere totaal laparoscopische hysterectomiëen, laparoscopische sacro-colpoexiëen en sanering en adhesiolysis in het kader van endometriose verricht. De differentiant zal  met name worden ingedeeld voor deze operatieprogramma’s. Daarnaast is er een wekelijks programma voor hysteroscopische ingrepen onder sedatie of in ambulante setting waar de differentiant ook voor kan worden ingedeeld. Naar verwachting wordt 70% van de tijd besteed aan differentiatie en 30% van de tijd inzet voor de diensten verwacht. Bij aanvang van de stage wordt tevens een verdiepingsonderwerp gekozen op het gebied van organisatie of wetenschap.

VU medisch centrum

In het VU medisch centrum kent de vakgroep 3 pijlers, te weten gynaecologie, voortplantingsgeneeskunde en verloskunde.  De differentiatiestage binnen het VU medisch centrum zal op de individuele AIOS en zijn/haar vaardigheden worden afgestemd. Er is een myoomspreekuur en menstruatiespreekuur ingericht en er kan een algemeen spreekuur gedaan worden. Daarnaast is er minimaal 1 dag per week een operatieprogramma waarop de complexe totaal laparoscopische hysterectomiëen, laparoscopische myoomenucleaties, laparoscopische sacrocolpopexiëen en laparoscopische nicheresecties gepland worden. Ook wordt in het VU medisch centrum jaarlijks een groot aantal patiënten met genderdysforie geopereerd. Er is tweemaal per maand een dagchirurgisch programma en een ambulant operatieprogramma en de mogelijkheid bestaat operatieprogramma’s met de  gastro-intestinale chirurgie mee te draaien. Daarnaast kan wekelijks een dag aan wetenschappelijke verdieping besteed worden.  De differentiant draait mee in de AIOS groep betreft de verdeling van de diensten.

Sollicitatie en contact

Diakonessenhuis:  Dr.PC Scholten
VUMC:  Dr. J Huirne

Diakonessenhuis Utrecht/Zeist

Het Diakonessenhuis heeft voor een aantal specialismen een opleidingsbevoegdheid. Jaarlijks volgen 45 tot 50 arts-assistenten een opleidingsperiode in het Diakonessenhuis in verband met hun opleiding tot medisch specialist. Kijk voor de mogelijkheden op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC, OOR Utrecht UMCU.

Contact

Diakonessenhuis Utrecht/Zeist
Bosboomstraat 1
3582 KE Utrecht

tel.: 088 250 50 00
website: http://www.diakonessenhuis.nl/opleidingen