Differentiatiestage Benigne gynaecologie benigne gynaecologie divers

Duur: 
12 maanden
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

klinische, praktische opleiding voor de dagelijkse praktijk. Veelzijdig pallet van patientenaanbod en operatiemogelijkheden met individuele training door zeer bekwame specialisten. Goede voorbereiding op het werken in een kliniek waar het vak in volle breedte wordt uitgeoefend en een prima voorbereiding voor verdere subspecialisatie in alle onderdelen van de gynaecologie. Het Diakonessenhuis is een middelgroot opleidingsziekenhuis met meer dan 10 specialistische opleidingen. In de opleiding wordt gewerkt op de hoofdlocatie in Utrecht (complexe en acute opnamen) en in Zeist (laag risico, hoog frequente zorg). Het ziekenhuis heeft op beide locaties recent vernieuwde operatiefaciliteiten. De RVE Vrouw Kind is een relatief grote divisie van het ziekenhuis. Er zijn faciliteiten en opleidingsmogelijkheden voor echoscopie, ambulante ingrepen, urodynamica ed. De afdeling heeft een eigen spoedafdeling (Triage) voor gynaecologische en obstetrische spoedzorg. Het sterk ontwikkelde Verloskundig Samenwerkings Verband begeleidt per jaar meer dan 3000 zwangeren en bevallingen in onze vernieuwende kraamsuites (18 stuks sinds 2003) en het geboortehuis voor de 1e lijn (sinds 2012).De afdeling Voortplantingsgeneeskunde verricht transport IVF in samenwerking met het UMCU. De sectie Gynaecologische Oncologie verricht uitgebreide oncologische (ook endoscopische) chirurgie in samenwerking met het UMCU en heeft een meeopererend gynaecologisch oncoloog.

Sollicitatie en contact

Neem voor sollicitatie naar deze gynaecologische stages contact op met de opleider dr N. Schuitemaker of met de stagebegeleiders drs. M. Bulstra of dr. P. Scholten via de telefooncentrale 030-2566566 of e-mail nschuitemaker@diakhuis.nl , mbulstra@diakhuis.nl of pscholten@diakhuis.nl

Op aanvraag zijn relevante stukken als opleidingsplan, jaarverslag, beleidsplan uiteraard verkrijgbaar.

Diakonessenhuis Utrecht/Zeist

Het Diakonessenhuis heeft voor een aantal specialismen een opleidingsbevoegdheid. Jaarlijks volgen 45 tot 50 arts-assistenten een opleidingsperiode in het Diakonessenhuis in verband met hun opleiding tot medisch specialist. Kijk voor de mogelijkheden op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC, OOR Utrecht UMCU.

Contact

Diakonessenhuis Utrecht/Zeist
Bosboomstraat 1
3582 KE Utrecht

tel.: 088 250 50 00
website: http://www.diakonessenhuis.nl/opleidingen