Differentiatiestage Differentiatie Bestuur en Management - Obstetrie & Gyneacologie Diakonessenhuis

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze differentiatie is bedoeld voor de AIOS die zich wil verdiepen in de organisatie en bestuur van een ziekenhuis en de rol van de zorgverzekeraar en politiek hierin. Deze zaken zijn onderbelicht in de huidige opleiding tot gynaecoloog, maar worden wel steeds belangrijker voor de specialist van morgen. Het Diakonessenhuis biedt als sinds 1844 de beste zorg dicht bij de patiënt. Met locaties in Utrecht, Zeist en Doorn is het oudste Diakonessenhuis van Nederland anno nu een vooruitstrevend algemeen ziekenhuis en erkend opleidingsziekenhuis. Kwalitatief hoogwaardige, veilige en tijdige medische- en verpleegkundige zorg en een prettige ziekenhuisbeleving staan voorop. Het ziekenhuis ontvang hiervoor regelmatig erkenningen van patiënten en onafhankelijke instanties.

In een periode van 6 maanden loopt de AIOS mee met de Raad van Bestuur van het Diakonessenhuis en bestuur Medische Staf en zal er een stage worden ingevuld binnen het team Geboortezorg van een zorgverzekeraar. Ook zal de AIOS een eigen organisatorisch project toegewezen krijgen die hij, onder begeleiding van de zorgmanager zal vormgeven. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:

  • Een plan maken met begroting voor de aanschaf van nieuwe apparatuur

  • Vormgeven aan integrale bekostiging van de geboortezorg (denk hieraan aan deelprojecten zoals het opzetten van een juridische entiteit, het ontwikkelen van zorgpaden met de bijbehorende financiering)

  • Het efficiënter laten verlopen van de polikliniek inclusief personele bezetting

  • Verbeteren van de OK planning en bezetting inclusief de planning van de spoedOK’s

  • Opzetten van poliklinische hysteroscopie spreekuur

Van de AIOS wordt verwacht dat hij affiniteit heeft met bestuur en management en voorafgaand aan deze differentiatie in ieder geval de discipline overstijgende cursus medisch management heeft gevolgd. Tijdens de differentiatie zal, naast de opleider, een beleidsmedewerker als dagelijkse begeleider worden aangewezen. De AIOS krijgt inzicht in het bestuur van een groot perifeer ziekenhuis op meerdere locaties en doet ervaring op in het samenspel tussen zorgverzekeraar, ziekenhuis en medicus. Na afloop heeft de AIOS meer zicht op financieringsstromen en kunnen bestuurlijke en organisatorische taken zelfstandig worden uitgevoerd.

Voorafgaand aan de differentiatie zal een introductiegesprek plaatsvinden met de opleider, de dagelijks begeleider en zorgmanager. Hierbij zullen de specifieke leerdoelen worden geformuleerd en worden vastgelegd. Voorafgaand aan elke deelstage (raad van bestuur en zorgverzekeraar) vindt een introductiegesprek plaats met de betrokkenen. Na 3 maanden zal een voortgangsgesprek plaatsvinden met AIOS en dagelijks begeleider. Aan het einde van de differentiatieperiode zal een afsluitend gesprek plaatsvinden met de opleider, dagelijks begeleider en zorgmanager. Indien de juiste autorisaties zijn behaald kan ook dienst gedaan worden als achterwacht, ter voorbereiding op het functioneren als zelfstandig gynaecoloog.

Sollicitatie en contact

Stagebegeleider . dr. J. (Jacqueline) Louwers via jlouwers@diakhuis.nl |

Opleider dr. N. (Nico)Schuitemaker via nschuite@diakhuis.nl

Diakonessenhuis Utrecht/Zeist

Het Diakonessenhuis heeft voor een aantal specialismen een opleidingsbevoegdheid. Jaarlijks volgen 45 tot 50 arts-assistenten een opleidingsperiode in het Diakonessenhuis in verband met hun opleiding tot medisch specialist. Kijk voor de mogelijkheden op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC, OOR Utrecht UMCU.

Contact

Diakonessenhuis Utrecht/Zeist
Bosboomstraat 1
3582 KE Utrecht

tel.: 088 250 50 00
website: http://www.diakonessenhuis.nl/opleidingen