Algemeen basisjaar klinische chemie

Aanvang: 
18-07-2017
Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

U wordt opgeleid in de algemene beginselen van de klinische chemie en verwerft de kennis en vaardigheden die nodig zijn om professionele achterwachtfunctie te vervullen. De kennis wordt centraal getoetst met een tentamen. Zie curriculum

 

Diakonessenhuis Utrecht/Zeist

Het Diakonessenhuis heeft voor een aantal specialismen een opleidingsbevoegdheid. Jaarlijks volgen 45 tot 50 arts-assistenten een opleidingsperiode in het Diakonessenhuis in verband met hun opleiding tot medisch specialist. Kijk voor de mogelijkheden op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC, OOR Utrecht UMCU.

Contact

Diakonessenhuis Utrecht/Zeist
Bosboomstraat 1
3582 KE Utrecht

tel.: 088 250 50 00
website: http://www.diakonessenhuis.nl/opleidingen